Missionsnytt

ERITREA

Det stabiliserade läget mellan Eritrea och Etiopien efter vapenstilleståndet i juni gläder Barnabas och hans medarbetare vid musikskolan i Asmara. Man har nu startat en ny termin och räknar med att elevantalet skall öka, när förhållandena normaliseras i landet.

– Tacka Gud för de fredsinitiativ som kommit till stånd mellan Eritrea och Etiopien! Bed för verksamheten i den Lutherska Kyrkan i Eritrea, för Barnabas och musikskolan!

 

ETIOPIEN

Gunilla Giselsson har sänt en hälsning via e-post den 7 september och förmedlar bl.a. följande intryck: ”Jag har det bra efter att ha varit här i Etiopien nu drygt en månad. Det har tagit sin tid att vänja sig vid livet här och kulturen, som är så helt annorlunda mot vad jag är van vid. Men jag trivs bättre och bättre för varje dag. Vad gäller min uppgift som förskollärare, så var det till att börja med väldigt intensivt. Det blir lätt så, att jobbet flyter ihop med fritiden. Men efter hand har det blivit lite bättre struktur på detta. Jag trivs att arbeta med Susanne och Jane, de är så positiva och glada! Det är alltid roligt att komma till Addis Abeba och träffa Hanna-Karin och Workneh och andra svenskar, bl.a. förskolläraren på svenska skolan, som jag fått bra kontakt med. Det är en stor fördel med en svensk kollega att fråga till råds och att utbyta tankar och idéer med.”

–Tacka Gud och bed för den Lutherska Kyrkan i Etiopien och för våra utsända missionärer!

 

KENYA

MBV:s ordförande Nils-Göran Nilsson besöker Kenya i början av oktober. Eftersom våra missionärsinsatser i ELCK vid årets slut kommer att upphöra tills vidare, då Karin Gunnarsson och Gunnel Gustavsson återvänder till Sverige för ordinarie hemmavistelser, behövs överläggningar om och ställningstaganden till diverse praktiska ärenden, som berör missionens förhållande till kyrkan.

I ett augustibrev kommer ”hälsningar från en utsänd men snart hemvändande” Gunnel Gustavsson. Hon skriver bl.a.: ”Kära missionsvänner! Bed för mig att jag skall få ork, visdom och tålamod i stort och smått under de sista månaderna i Kenya, att jag på ett rätt sätt i kärlek till ELCK, de kristna och mina personliga vänner skall kunna avsluta arbetet i Kenya. Det är åtskilligt man som MBVmissionär måste ta ställning till – t.ex. hur många hus skall behållas på de olika stationerna? På Matongo tömmer vi och lämnar ”vårt sista hus” till stationen. Bilarna, som tjänat oss länge, säljer vi, bortsett från en, som vi hoppas skall kunna utnyttjas av familjen Hansson. Kontorsutrustning kan vi nog finna köpare till och mycket av möbler och husgeråd har vi sålt till andra missionsorganisationer. Det finns mycket brev och dokument som författats under 52 år. Eftersom det mesta redan finns arkiverat i Stockholm, sorterar vi bort en hel del. Det som vi nu går igenom är mest 70- och 80-talets korrespondens.

Karin Gunnarsson och jag var på kyrkans huvudkontor en förmiddag för att avisera att våra tjänster avslutas nu i december. Det är inte så lätt för kyrkans ledning att tänka sig vara utan MBV-missionärer. Men har de verkligen tänkt igenom varför vi skall vara här eller har man bara tänkt att det alltid skall vara så? Jag tror det är nyttigt för ELCK att, åtminstone för en tid, inte ha MBV-missionärer här… det kommer att fungera ändå… kanske ännu bättre.

Lika svårt som det är för ELCK att våga släppa oss, är det nog för oss att våga göra något annat. Men visst har vi bett Gud om vägledning, vishet och hjälp i frågan om fortsatt arbete i Kenya. Några som tillfrågats har inte varit beredda att resa ut. Och nu måste vi lita på att detta vilar i Guds händer.”

Karin och Anders Hansson, Hästveda, som under flera år förberett sig för tjänst i alfabetiserings- och bibelöversättningsarbete, hoppas kunna resa till Kenya i slutet av året. På så sätt kan en ny epok i Kenya-arbetet påbörjas. Makarna Hansson kommer inte att gå in i det traditionella ELCKarbetet, utan knyts till Wycliffe Bibelöversättare som har sitt regionala Östafrika-kontor i Nairobi. Familjen kommer till att börja med att vara bosatt i Nairobi, men inriktningen är att de så småningom skall arbeta med samburu-språket. Under oktober månad studerar Karin och Anders swahili vid SIDA/Sandö i Ångermanland, och den 19 november planeras missionshögtid i Broby. Mer om denna missionshögtid i kommande nummer av Till Liv.

– Våra hemkommande såväl som utresande Kenya-missionärer ser gärna att vi bär fram dem inför Herren i tack och förbön! Bed också för ELCK:s ledning, församlingar och medlemmar!

 

PERU

Från Chiclayo meddelar Helene och Preben Koefoed-Jespersen att de med tillförsikt tillsammans med sina amerikanska missionärskollegor och peruanska vänner arbetar vidare i stadens tre församlingar: Las Lomas, Las Brisas och San Antonio. –Tacka Gud för det pågående missionsarbetet i Chiclayo! Bed för våra utsända och att Herren kallar och utrustar fler missionärer till tjänst i Peru!

Roland Gustafsson, Per-Martin Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan