Sångernas sång

Höga Visan är tvåspråkig.
I Höga Visan får vi läsa om och glädjas över kärleken mellan en man och en kvinna.

Höga Visan är tvåspråkig.

I Höga Visan får vi läsa om och glädjas över kärleken mellan en man och en kvinna.

Vi får ta del av känslor – himlastormande och bitterljuva. Och vi kan följa kärleksparet ner i dalar och upp på höjder. Många gånger kan deras erfarenheter hjälpa oss att klä våra erfarenheter och känslor i ord.

Det är fint att denna bok står mitt i Bibeln och på ett sunt och livsbejakande sätt berättar om kärleken mellan man och kvinna.

Det är det ena språket.

I Höga Visan får vi också läsa om kärleken mellan Gud och hans folk. All kärlek mellan man och kvinna är en avglans av den kärlek Gud har till sitt folk.

Det är vår kärlek som ska likna Guds, inte tvärtom.

Att Gud älskar oss, det vet vi. Han är en god Fader, som på allt sätt betygar oss sin kärlek. Vi vet det så väl, vi har hört det så många gånger, ja, ibland tycker vi nästan att vi ”kan” det…

I Höga Visan är det som att Gud anstränger sig att ”på jordiska” förklara sin kärlek till oss. Så att vi ska kunna ana ännu mer av längden, bredden, höjden och djupet. Både i GT och NT talas det på flera ställen om att Gud älskar sitt folk – inte ”bara” som en fader älskar sina barn, utan också som en brudgum älskar och längtar efter sin brud.

Det är det andra språket.

 

SOM EN BRUDGUM…

Gud presenterar sig på många ställen i Bibeln just som brudgum. Det är som brudgum vi en gång kommer att få möta honom, det berättar Bibelns sista bok mycket om. Läs Upp. 19:7–9.

Brudgummen längtar efter sin brud! Den kärlek och längtan som en brudgum kan känna vid tanken på sin brud, den känner Gud vid tanken på oss! Tänk dig det! ”…och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig” Jes. 62:5b.

Du kan läsa mer om detta i Hes. 16:8ff, Jes. 54:5–6, Sef. 3:17. Gud verkar verkligen angelägen att förklara bruden sin kärlek!

 

LAMMETS HUSTRU

Bruden blir också presenterad på många ställen i Bibeln. Så stolt ängeln låter i Upp. 21:9: ”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.”

Det står att hon är en brud, smyckad för sin man, Upp. 21:2b. Bibeln uttrycker intimitet och samhörighet mellan brud och brudgum på alla plan – kroppens, själens och andens samhörighet.

Våra jordiska äktenskap får återspegla samhörigheten mellan Gud som brudgum och Guds folk som brud. ”Den högsta lycka på jorden” är inte att vi gifter oss, utan att vi, när vi gifter oss, får vara med om att gestalta denna hemlighetsfulla enhet, som bl.a. Efesierbrevet talar om i 5:32: ”Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen.”

Blir du nyfiken på hemligheten? Avslöjandet finns i Höga Visan! Läs den boken!

Berit Simonsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan