En välsignad dag i Zwai – ny kyrka och nya präster

Söndagen den 26 november  2000 blev en minnesvärd och välsignad dag i Etiopiens Lutherska Kyrkas och MBV:s gemensamma historia. Då invigdes nämligen till församlingens stora glädje den färdigställda kyrkbyggnaden i Zwai under ledning av LCEt:s förre ordförande qes Bahta Betsuamlak, och senare under dagen prästvigdes de båda evangelisterna Milkeso Gobana och Wado Hedeto under ledning av qes Mekbib Adisho från Asella.

Missionsföreståndare Roland Gustafsson predikade, liksom qes Million Fasika från Addis Abeba, och det hela inramades av sång, framförd bl.a. av en kör från församlingen i Zwai.

Ett femtiotal gäster bjöds på lunch, och minnesord lämnades av ato Milkias Petros, LCEt:s ordförande och ledare för outreach-arbetet i området, Per-Martin Hjort, Jens Aage Nielsen samt ato Tesemma Demisse från Addis Abeba.

Låt oss be om Herrens fortsatta välsignelse över hela LCEt, särskilt över församlingen i Zwai och de nya låglandsprästerna qesWado och qes Milkeso!

Per-Martin Hjort, Missionssekretetare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan