Missionsnytt

SVERIGE

Under vintern har det anordnats två seminarier om ”Mission i Peru”: på Åhus Missionsgård den 29 januari och på Missionsoch Ungdomshemmet Fridhem den 18–19 mars. I Åhus hade Emma och Henrik Birgersson tillsammans med Sinnika och Håkan Ekström huvudansvaret och på Fridhem stod makarna Ekström för programmet. Intressant information förmedlades: ”Peru-land, kultur, historia och religion” och aktuell information om missionsarbetet i Misión Evangélica Luterana (MEL) – den Evangelisk-Lutherska Missionen i Peru, som bedrivs i samarbete mellan MBV och WMPL (World Mission Prayer League) från USA.

Den 16 mars meddelade Wycliffe Bibelöversättare i Sverige att makarna Karin och Anders Hansson antagits som medlemmar för alfabetiseringsoch bibelöversättningsarbete. Hanssons kommer att sändas till Kenya som MBV:s missionärer, via Wycliffe, för troliga åtaganden i samburustammen. Den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) har redan ett påbörjat missionsarbete bland samburu- folket och nu ges möjlighet att stå med i uppdraget att ge detta folk Bibeln på deras eget språk. Utresan är planerad till sommaren. Jacob Waldemarson, Norrköping, som redan i fjol kallades till en ettårig missionstjänst i Kenya (se 8–9, 1999), har inte erhållit något arbetstillstånd. MBV:s styrelse har därför beslutat att sända Jacob på en korttidartjänst till Kenya (turistvisum / tre månader). Utresan blir i början av maj.

 

PERU

Paul Otto Kjøller (ELM i Danmark) och Roland Gustafsson deltog som MBV:s representanter vid konsultationer i Chiclayo den 6–8 mars. En representant från WMPL, Charles Lindquist (stående längst t.v.), hade mött upp från USA och dessutom deltog missionärerna, makarna Koefoed- Jespersen (sittande längst t.v.), Gossman och Christopherson (stående i mitten) och Kraft (sittande i mitten), i överläggningarna. En utförligare rapport från besöket i Peru kommer i majnumret.

 

ETIOPIEN

Per-Martin Hjort sände den 17 mars följande lägesrapport:

Tiden efter LCEt:s årsmöte, då Herren på ett så förunderligt och påtagligt sätt löste knutarna, har varit ganska hektisk – men fylld av varierande och uppmuntrande händelser.

Den 4 mars fick vi vara med om invigningen av de nya och mycket fina skollokalerna i Dire Dawa. Vi hoppas nu verkligen att dessa får bli till glädje och välsignelse för det evangeliserande arbetet bland muslimerna i storstaden Dire Dawa.

Den 8–11 mars hade så vi missionärer ett efterlängtat och mycket välbehövligt s.k. syskonmöte i Awassa, en underbar plats c:a 25 mil söder om Addis Abeba. Vi fick då tillsammans med våra gäster från Sverige – Eva och Bertil Henriksson samt Jens Ipsen – samlas kring Guds ord i bön, undervisning och sång och på så sätt ”ladda upp batterierna”. Vi tackar Gud för dessa välsignade dagar!

Söndagen den 12 mars kunde så några av oss dessutom tillsammans med c:a 1 200 andra kristna få vara med på en stor högtidsdag i Shaba i Dauro Konta, då den synodens tre första präster vigdes till tjänst. Hela LCEt:s nya styrelse var med och prästvigningen leddes av qes Bahta Betsuamlak från Addis Abeba. Dagen blev en fin manifestation av samarbetsvilja och enighet och vi kan bara utropa: Herren ske pris och ära!

Per-Martin Hjort återvände till Sverige i slutet av mars månad.

Roland Gustafsson, missionssekreterare, MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan