Saxat och urklipp

Vägvinnande evangelisation

Runt om i Sverige förekommer kurser i kristen tro enligt Alpha-konceptet. De har rönt stor uppmärksamhet och uppges fungera bra. Nya Dagen skriver (24/11) om Alpha i samband med en inspirationskonferens i Stockholm. ”En miljon deltagare i Storbritannien. 2,5 miljoner i hela världen. Alpha-konceptet sprider sig och vinner stora framgångar.” Under de senaste åren har Alphakurser blivit vanliga också i Sverige. Nya Dagen skriver: ”Alpha används i de flesta kyrkor och samfund. Hög- och lågkyrkliga, karismatiska och icke-karismatiska. Överallt tycks den fungera.” 30 procent av Alphakurserna i Sverige hålls i lutherska sammanhang. Man bedömer att mellan 10–20 procent av deltagarna kommer till tro.

Kanske vore Alpha-konceptet något att pröva också i sammanhang där Till Livs läsare är engagerade? Visst finns det en del i materialet som man kan vara skeptisk till. Men åtskilligt är mycket bra, och övrigt skulle kanske gå att bearbeta för att stämma bättre med en evangelisk- luthersk profil. I vilket fall kan materialet ge mycket inspiration till något oerhört viktigt – evangelisation: Framåt i Jesu namn!

 

Vigsel av homosexuella?

I flera artiklar uppmärksammar Svenska Kyrkans tidning, nr. 46, problematiken kring vigsel av homosexuella. En undersökning man låtit göra visar att 55 procent av prästerna inte kan tänka sig att viga homosexuella par. De som inte vill viga homosexuella hänvisar i regel till att det är emot Bibeln och Guds skapelseordning. Intressant att notera – och inte särskilt förvånande – är att mest positiva till homosexuell vigsel är ”yngre kvinnliga präster i storstäder, mest negativa är lika väntat äldre manliga präster på landsbygden”. Om man struntar i Guds goda ordningar i en fråga (exempelvis frågan om kvinnliga präster) är steget sedan inte långt till att blunda för fler av de goda ordningar Gud ger oss i Bibeln.

Enligt biskop Bertil Gärtner, som intervjuas, är ”bibeln glasklar i sitt nej till homosexuell samlevnad”. Men därom håller Svenska Kyrkans nuvarande biskopar gärna tyst. En insändare i Kyrkans Tidning, nr. 49, undrar varför: ”Trycket mot kyrkorna hårdnar. – – – De Homosexuella kräver nu att få gifta sig i kyrkan. När faller Svenska kyrkan till föga också för detta? På grund av rädslan för att framstå som homofob viker sig kyrkan mer och mer för alla krav. Biskopar, varför bemöter ni inte sådant så att det hörs och blir rubriker i tidningarna? Eller är det så att ni är rädda för att få RFSLs homofobpris?”

 

De visas dårskap

Debatten om homosexualiteten förs just nu med hög temperatur i media, särskilt i många samfundstidningar. I radioprogrammet Freja ifrågasatte professor Don Kulick vid Stockholms universitet att heterosexualitet är något naturligt. Enligt tidningen Magazinet (från 8/12) tecknade han seriöst bilden av ett samhälle, där kvinnor och män lever åtskilda. ”Hela världen skulle kunna vara homosexuell, och barn skulle utan problem kunna komma till världen”, hävdar han. Han förordar allmän insemination ”en gång om året” och menar att heterosexualitet inte är något av Gud givet eller av naturen sprunget, utan är en social konstruktion, som har historiska och kulturella rötter. Är inte detta exempel på de visas dårskap (Rom. 1:18ff.)? Den teori professorn företräder kallas Queer och har fått viss spridning. Don Kulick säger: ”Queerforskning är till för att förändra världen.” Det påminner oss kristna om något riktigare – att inte anpassa oss efter världen, utan att förändra den!

Red.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan