Själavård

Fråga: ”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa.” Detta bibelord citeras ofta och det låter underbart. Tyvärr känner jag det inte ofta som om jag älskar Gud. Kanske någon gång ibland bara. Hur ska jag komma dit? Och vad ska jag tänka inför det citerade bibelordet, när jag nu har det som jag har det?

Svar: Du märker att du inte älskar Gud. När du hör det här bibelordet (Rom. 8:28), blir du inte glad utan bekymrad. För du kan inte känna att du älskar Gud. Och du vet inte hur du ska kunna komma dit.

Faktum är att det kan inte någon av oss. Sådana vi är i oss själva älskar vi inte Gud. Vi är inte vända mot Gud. Tvärtom – har vi gått bort från Gud. Var och en av oss har velat gå sin egen väg (Jes. 53:6). Vi har ett slags motstånd i oss, ett motstånd mot Gud. Vi trotsar Gud. Så är det med oss, och om vi försöker ändra på oss själva märker vi att det inte går.

Men här kommer en överraskning – från Gud. Låt oss läsa i Rom. 5:e kapitel, från vers 6:

”Medan vi ännu var hjälplöst förlorade, gick Kristus när tiden var inne i döden för oss ogudaktiga. Annars vill väl knappast någon gå i döden ens för den som är rättfärdig – fast kanske någon skulle gå så långt att han dog för en god människa. Men Gud bevisar sin kärlek till oss därigenom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare… Medan vi var fiender till Gud, blev vi försonade med honom genom hans Sons död.”

Detta är överraskningen – att Gud älskar oss så. Han älskar oss fast vi inte älskar honom, fast vi har gått bort, fast vi är ogudaktiga, fast vi är syndare, fast vi är fiender till Gud, Han älskar oss i alla fall. Det är denna kärlek Jesus visar där han går fram. Därför flockas publikaner och syndare av alla slag kring honom (Luk. 15:1). De dras till en sådan oväntad kärlek. Den är mer än oväntad, den är orimlig. Och den känner ingen gräns: Han gav sitt liv för oss. Vi har inte älskat honom. Ändå dog han för oss. Han dog för oss trots att vi vänt oss från honom och gjort honom emot. ”Gud bevisar sin kärlek till oss därigenom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.”

Vad betyder detta? Vad betyder det för dig? Jo, det betyder att Gud älskar dig trots att du inte förmår älska honom. Han vet att det är så med dig. Men han älskar dig i alla fall. Ja, han älskar dig så mycket att han har låtit Jesus dö för dig.

Därför – det Gud vill just nu är att du vänder blicken bort från dig själv och din skraltiga kärlek. I stället får du nu se på Gud och hans underbara kärlek, hur han älskar dig, och hur han har låtit Jesus dö för dig. Han vill att du ska se hans kärlek.

Det är så det kan bli annorlunda. Här är aposteln Johannes det bästa exemplet. Han hade gjort samma upptäckt som du, detta att vi inte har älskat Gud. Vi kan, när vi läser evangelierna, märka att han kunde vara hård och stolt. Han hade inte kärleken. Det är något han också själv erkänner i sitt brev: Vi har inte älskat Gud. Men där stannar han inte. Den röda tråden genom hans brev är att han har funnit kärleken – utanför sig själv. Så här uttrycker han det: ”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder” 1 Joh. 4:10.

Om sig själv kunde Johannes bara säga: Vi har inte älskat Gud. Men han hade han gjort en ny erfarenhet. Det skedde när han var med på Golgata och såg hur Jesus dog också för honom. Då såg han Guds orimliga kärlek. Och då öppnade han sig för den: ”Vi har lärt känna kärleken därigenom att Kristus gav sitt liv för oss” (1 Joh. 3:16). Och han lägger till: ”Vi älskar därför att han först älskade oss” (1 Joh. 4:19).

Det Gud vill visa dig nu, är att du är älskad av honom. Du får stanna upp inför det. Läsa de här bibelställena om och om igen. Du får be över dem. Stryka för dem i din bibel, ta orden till dig och säga: Detta är för mig.

Du har undrat: ”Vad ska jag tänka inför det citerade bibelordet?” Men medan du har undrat så, har Gud tänkt på dig: ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni skall åkalla mig och be till mig, och jag vill höra på er” (Jer. 29:11f). Medan du har kämpat och strävat och misslyckats, har han tänkt på dig. Han har tänkt på dig i kärlek. Nu vill han att du skall lära känna denna hans kärlek, och öppna dig för den. Ty ”detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder”.

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan