Etikett: Dop

Mina frågor fick svar som håller

I slutet av mars blev jag döpt i Faderns och Jesu Kristi och den helige Andes namn. Det var starkt! Jag har grunnat och grubblat mycket över dopet. Jag har överhuvudtaget grunnat och grubblat över mycket inom kristendomen. Vad gäller dopet har jag haft svårt att urskilja Gud i det… Läs hela artikeln »

Är det riktigt att döpa barn?

Låt oss se efter i 1878 års katekesutveckling. Svaret på fråga 222 lyder så: ”Även barnen ska genom dopet göras till lärjungar ty Kristus säger: ’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte…’” När Jesus gav missionbefallningen sade han inte att barn var undantagna. Gör alla till mina lärjungar:… Läs hela artikeln »

Vilken nytta har vi av dopet?

Dopet är i verkligheten en viktig sak, inte bara enligt vår evangelisk-lutherska bekännelse utan också enligt Bibeln. Jesus säger ju att den som tror och blir döpt skall bli frälst (Mark. 16:16).

Mission bland muslimer

Missionär Jan-Åke Johansson gav vid en missionsafton i Lutherska Missionssalen, Osby, i november 2001 information om mission i Etiopien. Missionär Johansson är sjukskötareutbildad och har i tre år tillsammans med sin familj varit verksam i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionsarbete i Etiopien. De var placerade i Qersa på 2 800 meters… Läs hela artikeln »

Betyder ditt dop något?

Många svarar nej, utan att tänka sig för. Andra kommer ihåg hur föräldrar och äldre syskon berättat något minne från dopet. Kanske finns det gamla dopbeviset kvar och foton i familjealbumet. Dopljuset tänds inte längre. Dammigt och brutet på flera ställen kom det visst bort i någon flytt. Dopet är… Läs hela artikeln »