Glöm inte familjeandakten!

Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Hebr. 2:13.

Visst är det alla kristna föräldrars innerliga önskan och bön, att deras barn en gång skall vara med inför Guds tron och att de ovan citerade orden då skall kunna sägas om dem.

Tiden är kort – de stora världshändelserna är tydliga indikationer på att Jesus snart kommer för att föra hem till sin glädje alla dem som lärt känna honom som sin personlige Frälsare och som han känner som sina. Har vi – har barnen denna relation till Jesus?

Barn från kristna hem i dagens Sverige är utsatta för en andlig dragkamp mellan familjens trosinriktning och ett – i de flesta skolor – helt inomvärldsligt otrosinflytande – den förlängda armen av ondskans andemakter i himlarymderna.

Barn före och under de första skolåren är mycket mottagliga för allt de ser och hör. Under denna period i deras liv betyder intrycken från hemmen oerhört mycket. Vad kan vi i vår stressade tillvaro göra för dem? En sak kan inte nog betonas: de 15–25 minuter en familjeandakt kan ta är oerhört väl använd tid och kan – såvida andakten inte uppfattas som slentrianmässigt tvång – i förlängningen bespara både barn och föräldrar många bekymmer och svårigheter. Med Guds välsignelse kan den påverka barnens inställning till Guds Ord i positiv riktning.

 

Några praktiska råd

  • Involvera barnen under andaktsstunden!
  • Gör andaktsstunden högtidlig, tänd ett ljus t.ex.! Något av de äldre barnen kan ha ansvar för detta och för att lägga fram sång- och andaktsböcker.
  • Låt barnen i tur och ordning bestämma vad som skall sjungas. (Ta gärna med en rörelsesång, om små barn är med!) • Be om Guds Andes ledning!
  • Välj andakter och bibelberättelser efter barnens ålder, så att de kan följa med i innehållet. Förklara svåra ord före eller under läsningen.
  • Ställ frågor under läsningens gång och efteråt. Då blir barnen mera benägna att verkligen lyssna.
  • Poängtera det bibelord som är nyckelordet i det lästa och repetera det några gånger med barnen. Försäkra dig om att de förstått orden.
  • Låt barnen komma med tacksägelse- och förbönsämnen vid den efterföljande bönen. Uppmuntra dem att själva tacka och be, t.ex. när de kommit med egna förslag. Deras bön kan vara helt kort. Den som leder andakten sammanfattar sedan med en avslutande bön, Fader Vår och Välsignelsen.
  • Se till att barnen, när de kan läsa och börjar förstå vad de läser, får egna barnbiblar och andaktsböcker med stigande svårighetsgrad! (De bör fortfarande vara med vid den gemensamma andakten.) (Andaktsstunden kan lämpligen avslutas med någon liten godsak – frukt, en kaka, en karamell eller dyl. före tandborstningen och godnattkramen.)

 

Ord att leva på

Den här uppläggningen avser kvällsandakten. På mornarna är det i regel svårare att få tid till någon längre samling, men ett bibelord bör både barn och föräldrar få att ta med sig ut i vardagen. Den som har barn som kan skriva, skulle kunna låta dem skriva ut (kanske på datorn) t.ex. ”Veckans Bibelord”, dekorera det och sätta upp det på en vägg vid matbordet. Så kan familjen läsa upp det vid morgonbönen efter frukosten och låta det följas av en kort bön, då familjemedlemmarna anbefalles i Herrens händer inför dagen.

Att föräldrarna själva tar sig tid till bibelläsning och bön är också oerhört viktigt.

Nu är det här ett förslag. Kanske kan det bli till hjälp för någon som står i kampen för sina barns intresse och livsinriktning. Du har kanske själv ett program som fungerar bra i er familj, och då skall ni naturligtvis följa det. Det viktiga är att barnen nås av Bibelns budskap och får vägledning angående dess tillämpning både andligt och i det praktiska livet.

Måtte Frälsaren så bli känd och älskad av stora och små! I Hans händer får vi vara anbefallda. På Herrens välsignelse beror allt.

Gunhild Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan