Missionsnytt

ERITREA

I e-post av den 11 april skriver Ebba Göth från Asmara:

”Det har varit årsmöte i den Lutherska Kyrkan. Vi hade den stora glädjen att ha missionsföreståndare Roland Gustafsson med hustrun Ingrid här några dagar. Besöket inföll under påskhelgen. Det var en rik gemenskap att fira påskafton med svenska vänner och tillsammans få läsa Guds ord och sjunga påsksånger.

Så har det blivit vardag igen. Vi har haft en häftig värmebölja under den senaste veckan, som i går avlöstes av ett häftigt oväder med storm, regn och åska i flera timmar.

På liknande sätt växlar det även för oss här ute. Ibland kan vi känna oss som lärjungarna vid Tiberias sjö, som övervägde att gå tillbaka till fiskerinäringen. Det är i och för sig en ganska befängd tanke här på landbacken. Av berättelsen i Joh. 21 får vi lära oss att lärjungarna inte fick något i näten, men så kom Jesus på besök. Johannes var den som först kände igen Herren och kom också ihåg vad han sagt sista kvällen före det slutliga lidandet: ”Utan mig kan ni ingenting göra.”

Det är gott att veta att det är med den uppståndne Frälsaren vi får gå vidare i de uppgifter han lägger i våra händer.

Vi väcks varje morgon kl. 04.00 av utropen från minareten på andra sidan grinden: ’Allah, Allah’ – muslimernas nödrop. Det skrevs i en sång 1885, då den evangeliska missionen börjat här ute, bl.a. följande: ’Väldigt går ett rop över land, över hav, stiger mot himmelens skyar. Släkten efter släkten väl sjunka i grav, ropet sig ständigt förnyar…’ Ropen har inte tystnat. De hörs fortfarande över de höga bergen, ner i de djupa dalarna och inte minst över haven som gränsar till den muslimska världen.

Hur skall vi nå människor som ännu inte fått höra om Frälsaren? Jesus säger: ’Utan mig kan ni ingenting göra!’ Men tillsammans med Jesus får vi vänta stora ting.

Vi läste för någon tid sedan om en ’böneliga’ bland ungdomar i Sverige. Vem vill vara med i den behövliga böneligan för muslimerna? För dem är Herrens härlighet fördold, och Jesus kommer snart tillbaka. Tiden är kort! Vill du vara med och sprida evangelium? Den grundläggande kallelsen fick du när du döptes. I tron på Frälsaren förnyas kallelsen och uppdraget. Låt det bli ett böneämne – att vi skall kunna möta våra medmänniskor så att de får se en skymt av Jesu kärlek.”

 

ETIOPIEN

Makarna Hanna-Karin och Workneh Hechamo avslutade i april sin missionstjänst i Etiopien och återkom till Sverige i början av maj för ordinarie hemmavistelse. Det innebär att MBV tills vidare inte har några missionärer i Etiopien. Missionssekreterare Jens Aage Nielsen kommer fortsättningsvis att ha regelbunden kontakt med ledningen i den Lutherska Kyrkan (LCEt) och planerar att besöka Etiopien i augusti.

 

PERU

Den 10 juni reser Emma och Henrik Birgersson, med barnen Arvid, Ester och Ingrid, till Peru. Se intervjun med makarna Birgersson.

Karin Gunnarsson

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan