Här finns ännu plats

Jesus tackade inte nej, då människor bjöd honom hem. Inte ens då de var hans fiender. I Luk. 14 läser vi om att Jesus en sabbat går in för att äta hos en av de ledande fariséerna. Andra fariséer och skriftlärda var också bjudna. Dessa ”vaktade på Jesus”. Jesus brukade ha mycket att säga just till dem. Det har han också nu. Frälsaren är så olik oss! Han drar sig inte undan sina fiender. Han brinner för att uppsöka och frälsa de förlorade, vad det än kan kosta honom.

Mästaren lägger nu märke till gästernas engagemang i att hitta de främsta platserna och tar tillfället i akt att undervisa dem. De bör i stället göra precis tvärtom! När de blir bjudna på fest skall de söka upp den minst hedersamma platsen vid bordet. För den som upphöjer sig skall förödmjukas, medan den som ödmjukar sig skall av någon annan bli upphöjd. Och så vänder sig Jesus till värden: Bjud dem till måltid som inte kommer att kunna bjuda dig tillbaka. Bjud fattiga och svårt handikappade. Salig är du om du gör så!

Om du, likt fariséen, bjuder Jesus till ditt hem, skall du inte behöva ångra det. Den gästen har en inbjudan tillbaka till en måltid som saknar motstycke. Jesus kommer hem till dig då du tar fram din bibel!

En av gästerna utbrister: ”Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike.” Jesus vänder sig till honom med en liknelse.

”En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster.” Dagen är äntligen inne. Slakten är klar och borden står dukade. Nu fattas bara gästerna. En tjänare skickas iväg till de inbjudna. ”Kom, nu är allt färdigt!” Men så inträffar det oväntade. De inbjudna verkar inte vilja komma. En har nyss köpt en åker. Åkern drar mer än mannens festmåltid. En annan av de inbjudna har köpt fem par oxar och måste nu genast se vad de duger till. Båda två hoppas att värden skall ursäkta. De har ju så viktiga affärer på gång. Tjänaren försöker med en tredje: ”Kom, nu är allt färdigt!” Besvikelsen blir stor över svaret: ”Jag har gift mig och därför kan jag inte komma.” Nu var det hustrun och livet med henne som gällde. Den nygifte fann inte ens anledning att ursäkta sig. Tjänaren fick vända tillbaka till sin herre med oförrättat ärende. De inbjudna ville inte komma; livets omsorger hade kommit emellan. Det räckte inte att det var en stor fest med många inbjudna. Det räckte inte att det var Gud som bjöd till sitt rike.

Liksom judafolket tillhör du de bjudna. Du blev hans i dopet. Din Herre Jesus väntar på att du skall komma och inta din plats. Han väntar varje dag på dig, i sitt ord, i gudstjänsten eller vid nattvardsbordet – men du kommer inte. För du har fått så mycket annat att tänka på. Men en dag hör du för allra sista gången Frälsarens kallelse: ”Kom, nu är allt färdigt!”

Du minns liknelsens fortsättning. Mannen blir vred. Han skickar iväg sin tjänare ännu en gång. Nu till människor som troligen aldrig skulle kunna bjuda tillbaka. ”För hit fattiga, krymplingar, blinda och lama.” Och människor, som inte ens kan se eller gå på sina ben, börjar ta plats runt borden. De måste förundras över mannens godhet. De som inte tillhörde mannens släkt eller vänner, de som var fattiga och i ständigt behov av hjälp. Men mannen ville ha hit just dem. ”Här finns ännu plats”, konstaterar tjänaren. Mannen skickar ut tjänaren ännu en vända. Han vill se sitt hus fullt.

Hos Jesus finns ännu plats!

Gunnar Åström predikant, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan