På luren

Den 15–18 augusti äger ett bibel- och bekännelsetroget teologiskt symposium rum i Göteborg anordnat av NELA. Till Liv har ställt några frågor om det till kh Fredrik Sidenvall, v. ordf. i NELA.

Den 15–18 augusti äger ett bibel- och bekännelsetroget teologiskt symposium rum i Göteborg anordnat av NELA. Till Liv har ställt några frågor om det till kh Fredrik Sidenvall, v. ordf. i NELA.

Vad är och vill NELA?

NELA, Nordeuropeiska Lutherakademin, bildades 1996. Bakgrunden var bl.a. att evangeliskluthersk teologi har blivit så undanträngd i de nordiska folkkyrkorna och vid teologiska lärosäten. Själva läran, sanningsfrågorna, har kommit på undantag. Det vill vi vara med och ändra på. Därför verkar nela för att den lutherska bekännelsens alla rikedomar skall framhållas och levandegöras på ett intelligent och fräscht sätt.

Vilken verksamhet bedriver ni?

NELA:s verksamhet inskränker sig än så länge till att årligen, i augusti, anordna ett teologiskt symposium i något av de nordiska länderna. Vi är nu inne på andra varvet och turen har i år kommit till Sverige och Göteborg. Vår målsättning är också att i bokform publicera föredragen från våra symposier.

Vad handlar sommarens symposium om?

Temat är ”Sann Gud och sann människa” och skall handla om läran om Kristus och människan. Föreläsare kommer från de olika nordiska länderna och USA. Exempelvis föresläser Professor Bengt Hägglund över ämnet ”Uppståndelsetron i reformatorisk kontext” och professor Ingemar Öberg håller föredrag om ”Kristologin och nattvardsläran hos Luther”. Dr Martti Vaahtoranta, som är verksam med islam-mission i Tyskland föreläser över ämnet ”Är ’Isa’ (Jesus på arabiska) densamme som Kristus?” Församlingsfakultetens rektor dr Rune Imberg kommer att tala över ämnet ”Evangelium enligt KG Hammar – om Svenska kyrkans ärkebiskop och hans eccologi”.

Flera föredrag är på andra språk än svenska. Tolkas de? Vilka förkunskaper krävs för att kunna delta?

Vi kommer att ordna med simultantolkning till svenska. Vår målgrupp är i första hand präster och teologer, men många teologiskt intresserade lekmän har med stor behållning och uppskattning deltagit i våra symposier och bidragit med frågor och samtalsinlägg.

Var i Göteborg äger symposiet rum?

Symposiet äger rum på FFG och LM Engströms gymnasium.

Intervju: Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan