Vilken nytta har vi av dopet?

Dopet är i verkligheten en viktig sak, inte bara enligt vår evangelisk-lutherska bekännelse utan också enligt Bibeln. Jesus säger ju att den som tror och blir döpt skall bli frälst (Mark. 16:16).

Dopet är i verkligheten en viktig sak, inte bara enligt vår evangelisk-lutherska bekännelse utan också enligt Bibeln. Jesus säger ju att den som tror och blir döpt skall bli frälst (Mark. 16:16).

Den som är kristen bör alltså ha god kunskap om dopet, men dessvärre glömmer och försummar vi det alltför ofta. Kanske orsaken ligger i att vi tänker oss dopet som något förflutet, passerat eftersom de flesta av oss döptes redan som små, eller i att dopet i sig förefaller oss så anspråkslöst.

Men dopet i den treenige Gudens namn är inte något passerat utan något som vi får leva i varje dag och stund.

Dopet är inte heller något anspråkslöst, tvärtom. C. O. Rosenius skattar det kristna dopet högt.

Han säger: ”Skådar man dopet endast efter den yttre skepnaden, då ser man där blott vatten eller en tom barnslig ceremoni, varpå en tänkande människa kan förarga sig, men betraktar man det efter Guds ord, så ser man där ett nåderikt livets vatten, ett himmelskt frälsnings- och hälsovatten, ett bad till ny födelse i den Helige Ande, ja, ett bad till evigt liv.”

Så högt får också du skatta ditt dop. För Bibeln lär att du fick syndernas förlåtelse och den Helige Ande som gåva när du döptes (Apg. 2:38, Tit. 3:5). Dessutom blev du döpt till livsgemenskap med Jesus, iklädd Kristus, du blev ett Guds barn (Rom. 6)!

Du som finner det tveksamt om du verkligen tillhör Jesus – det är så mycket i ditt liv som talar för det motsatta – du får dra nytta av ditt dop. Dopet är inte något passerat. Någon har sagt att dopet är som en ständigt rinnande bäck, dit den döpte alltid får vända tillbaka. Du får i dag, mitt i din dagliga kamp mot synden, betrakta dig själv som rättfärdig i Kristus. Du har ju blivit iklädd honom (1 Kor. 6:11)!

Det heliga dopet är också din kraft till att leva ett helt nytt liv. Du har genom dopet dött bort från synden för att leva för Gud. Varför skulle du då förspilla ditt liv i syndens tjänst, när du i stället kan få leva ett mycket rikare och mer spännande liv i hans tjänst?

Dopet har dock inte någon magisk verkan. Det finns exempel i Bibeln på människor som inte får någon nytta av sitt dop (Apg. 8:18–24). Luther säger i katekesen: ”Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälser ifrån döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem som sätter tro till Guds ord och löften.”

Jan-Ulrik Smetana, predikant, Göteborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan