Missionsnytt

ETIOPIEN

Den 9 augusti reste Lars Hjort och Jens Aage Nielsen till Etiopien. Lars kommer under ett halvårs tid att bistå med undervisning i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt), medan Jens Aage som MBV:s missionssekreterare gör ett kortare besök.

I e-post av den 12 augusti skriver Jens Aage: ”Lars och jag ankom till Addis Abeba på lördagsmorgonen någon timme försenade och möttes vid flygplatsen av några kära medarbetare. På söndagen var vi med vid både nattvardsgudstjänst och sedvanlig gudstjänst. Det upplevdes som en rik inledning – att få möta bröder och systrar i tron. Vi känner oss verkligen välkomna! I går kväll läste vi Ps. 33 – det är gott att få lägga fram allt för Herren Gud, som känner allt och alla. Tack för förbön!”

 

KENYA

En ny epok i MBV:s missionsarbete i Kenya står för dörren. Den 6 september reser inte mindre än fem missionärer dit. Karin Gunnarsson, verksam som missionär 1984–2000 och i MBV:s administration i Sverige under drygt ett och ett halvt år, återvänder för några månaders tjänst. Karin kommer att introducera MBV:s missionärer i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan (ELCK) och samtidigt fungera som MBV:s missionssekreterare med ansvar för Kenyaarbetet.

Kerstin Nilsson, verksam som missionär i ELCK 1990–1998, har åter ställt sig till förfogande för församlingsarbete i Kerichodistriktet och undervisning på bibelcentret i Chesinende under en tjänsteperiod.

Rakel Smetana och Helena och Erik Reuterdahl är MBV:s nya missionärer. De kommer till att börja med att bo i Chesinende, studera swahili och påbörja planeringen för ett gatubarnsprojekt i Nakuru (c:a 80 km därifrån). Låt oss förenas i tack och förbön för denna nya missionsexpedition!

 

PERU

Familjen Henrik och Emma Birgersson befinner sig i Chiclayo under det andra halvåret av 2002. Emma har sänt följande hälsning under rubriken ”Hopp i hopplösheten”:

”En liten flicka öppnar dörren till det oansenliga huset med jordgolv och ber oss stiga in. Hon visar oss vägen till den lilla kvinnan med den stora magen. Kvinnan är i sjunde månaden, har värkar och är ordinerad vila. Vi pratar om livet, om bekymmer för de tre barnen och oron för hur det ska gå för det fjärde. Hon saknar sin mamma, som dog för drygt ett halvår sedan, och känner sig övergiven av sina släktingar, som tycker hon är syndig och får skylla sig själv.

Barnets pappa bor i samma område som vi med fru och barn – på ytan en välfungerande familj. Han är redan far till ett av denna kvinnas barn och betalar underhåll bara om han får utnyttja henne.

Mina tankar går till en annan kvinna, som jag ofta besökte under vår förra period. När vi åkte hem 1998, trodde jag inte det skulle lösa sig för henne. Hon hade en liknande relation till en man som inte var hennes. Vi sa att hon inte kunde bli medlem, så länge hon levde i detta förhållande. Fyra år senare är hon en av de ledande kvinnorna i församlingen och sprudlar av kärlek och tacksamhet för att vi hjälpte henne tillbaka till Kristus. Kanske var ändå inte alla besök hos henne meningslösa? Om jag så bara får föra en förlorad till Jesus, är tjänsten här meningsfull!”

Den 15 augusti återvände familjen Helene och Preben Koefoed-Jespersen med sina barn Milka, Magnus och Mathias till Peru efter ett års vistelse i Danmark. De fortsätter med församlingsarbetet i Chicalyo under en tvåårsperiod. Be att de ska finna sig väl till rätta och hitta tillbaka till sina arbetsuppgifter!

Den 23–26 september är det tid för konsultationer om arbetet i Chiclayo mellan MBV, WMPL (World Mission Prayer League), de lokala kristna ledarna och den lokala organisationen MEL (Misión Evangélica Luterana). Dessa samtal är ett led i en nödvändig utvärdering och en hjälp att dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. De brukar äga rum vartannat år och MBV representeras denna gång av Henrik Birgersson och Håkan Ekström. Henrik är redan på plats, medan Håkan besöker Peru under tiden 18–28 september. Be för dessa samtal!

Håkan Ekström

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan