Saxat & utblickar

Lutheranerna ökar

Världens lutheraner blir allt fler till antalet. Globalt har antalet ökat med 1,4 miljoner från år 2000. Nu finns det 65,4 miljoner lutheraner. Siffrorna visar dock inte antalet bekännande och personligt troende, utan bara antalet registrerade kyrkomedlemmar.

Liksom för övriga kristenheten sker tillväxten främst i Afrika, medan man i Västvärlden tappar mark. I tre länder har antalet ökat med över 50 procent! Störst har ökningen varit i Nigeria, där det nu finns 1,2 miljoner lutheraner. Evangelisationsivern är där stor – många nigerianer utbildar sig till evangelister och flyttar till landets muslimska områden. De försörjer sig som jordbrukare och berättar om sin tro för sina grannar!

Tyskland är det största lutherska landet i världen med 13,6 miljoner. USA kommer tvåa, med 8,2 milj. – Sverige kommer trea med 7,4 milj! (Svenska kyrkan är världens största lutherska kyrka.) I tur och ordning kommer sedan Finland, Danmark, Indonesien, Norge och Etiopien. (Nya Dagen 15/8.)

 

Aids gör Kenyas barn föräldralösa

Nu är ofattbara 1,2 miljoner barn i Kenya föräldralösa till följd av hiv och aids. Och siffran kommer att tredubblas om inte kraftfulla förebyggande insatser görs. Mellan 40 och 50 procent av landets sjukhussängar tas upp av människor med hiv- och aidsrelaterade sjukdomar. (Nya Dagen 16/8.)

 

Orsak till ohälsan

Rune Imberg har skrivit en debattartikel i Nya Dagen (10/9), där han hävdar att orsaken till svenska folkets ohälsa, att långtidssjukskrivningarna ökar, kan vara det moderna jämställdhetsprojektet, ”vår tids Sisyfos-sten”:

”Om de galopperande sjukskrivningstalen är symptom på att något i samhällskroppen är i obalans, vilken är då sjukdomsorsaken?” Fakta visar att de flesta långtidssjukskrivna är kvinnor (65 procent), och att ökningen är störst bland unga kvinnor under 35 år. Politikernas slutsats tycks vara: Vi behöver mer jämställdhet för att komma till rätta med sjukskrivningarna. ”Men tänk om svaret är det motsatta, att det just är det moderna jämställdhetsprojektet som medverkat till att skapa denna ohälsa”, föreslår Imberg.

Den kristna grundåskådningen, som förr dominerade kultur och samhälle i Sverige, räknade med att det finns en inbyggd naturlig skillnad i roller mellan män och kvinnor, liksom mellan hannar och honor hos djuren. Gud skapade människan till man och kvinna. Imberg fortsätter: ”För det modernistiska projektet, som har dominerat kultur- och samhällsdebatten sedan andra världskriget, har den kristna synen på könsrollerna varit en nagel i ögat. I stället för att erkänna, att det finns en grundläggande struktur med manligt och kvinnligt som vi i hög grad delar med djurvärlden, gör man allt för att sudda ut könsgränserna. – – – Naturligtvis har jämställdhetsarbetet haft goda sidor: kampen mot kvinnoförtryck och kvinnomisshandel, arbetet mot diskriminering i arbetslivet och så vidare. Det tragiska är att politikerna inte har nöjt sig med detta. I stället har man försökt att skapa ett helt nytt samhälle, där man inte vill erkänna några grundläggande könsskillnader, där mammor och barn tvingas ut i arbetslivet och så vidare. Jämställdheten har drivits in absurdum och priset betalas framför allt av – kvinnorna.”

 

Religions- och tryckfrihet?

Från kristet håll har den nya homohetsagen ifrågasatts. Från lagstiftarnas sida har man hävdat att oron varit obefogad – Bibelns utsagor om att homosexualitet är synd får alltjämt citeras och utläggas.

Eftersom det rör sig om en grundlagsändring måste beslutet tas i riksdagen under två på varandra följande mandatperioder. I väntan på det andra beslutet i höst har det framkommit mer och mer oroande konsekvenser. Vad den nya lagen innebär är alltjämt mycket oklart. Kyrka och Folk (37/02) skriver:

”Vid en diskussion om religionsfriheten i Filiadelfiakyrkan i Stockholm sade straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud att det som står i Bibeln om homosexualitet helt klart är ’missaktning’, vilket är förbjudet i den nya lagen. Hon tror att det snart kommer en anmälan mot Bibeln. Och om det då blir fällande dom, vilket hon förutsätter, får man enligt henne konfiskera osålda Biblar och inte trycka några nya!”

Och angående förkunnares rätt att fortsättningsvis förkunna vad Bibeln lär har statsminister Göran Persson uttryckt att man ”inte skall få predika att homosexuell samlevnad är onaturlig”! K o F summerar riskerna: ”För den kristna tron i Sverige blir konsekvenserna av den nya hetslagstiftningen inte bara att präster och predikanter riskerar fängelse, utan den kan också leda till ett förbud att trycka Biblar i Sverige!”

 

Jordens resurser snart slut?

Jordens befolkning kommer att tvingas kolonisera två planeter inom 50 år om naturresurserna fortsätter att exploateras i samma takt som nu. Uppgifterna kommer från en nyligen offentliggjord rapport från Världsnaturfonden, WWF. Konsumtionen av världens naturresurser ligger 20 procent högre än vad naturen tål.

Rapporten räknar med att det finns 11,4 miljarder hektar produktivt land och vatten i världen, vilket motsvarar 1,9 hektar per jordinvånare. Men i verkligheten uppgår människans faktiska ekologiska fotavtryck redan till cirka 2,3 hektar per person. Medan en asiat eller afrikan i snitt förbrukar 1,4 hektar (1999) använder en västeuropé hela 5,0 hektar och en nordamerikan 9,0 hektar per person. (Nya Dagen 10/7)

Red.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan