En långtidsmissionär med framtidsvisioner

Henrik Christopherson är missionär för World Mission Prayer League (WMPL) och har med sin familj varit i Chiclayo i nästan tre perioder, 1985–89, 1990–94 och nu senast 1999–2003. Han var med vid starten av Misión Evangélica Luterana (MEL), är utbildad sjuksköterska och har även flera års teologistudier bakom sig.

Henrik Christopherson är missionär för World Mission Prayer League (WMPL) och har med sin familj varit i Chiclayo i nästan tre perioder, 1985–89, 1990–94 och nu senast 1999–2003. Han var med vid starten av Misión Evangélica Luterana (MEL), är utbildad sjuksköterska och har även flera års teologistudier bakom sig.

Tillsammans med sin fru Patty har han döttrarna Inga och Rachel, som den senaste perioden studerat i USA, och 11-åriga Rebecca, som makarna adopterat under sin tid i Chiclayo.

De har varit med om mycket under sina år i Chiclayo, sett andra missionärer komma och gå, haft många besök av mindre eller större grupper, genomlevt åren med terroristhot i landet och upplevt stora politiska och ekonomiska förändringar (bl.a. en av historiens högsta inflationer). Men i allt har de fått se hur Gud på ett underbart sätt tillgodosett familjens skiftande behov.

 

Vad tror du om framtiden för missionsarbetet i Chiclayo?

– Vi har med tacksamhet fått uppleva kyrkans växt under 18 års tid. Gud har gjort underverk och berett oss många överraskningar. Vi har sett män, av vilka man minst av allt väntat sig något sådant, bli ledare, under det att andra fallit ifrån.

– Nu måste det satsas på utbildning av de nationella ledarna, av vilka några bara har varit kristna i tre år. Ju mer trossyskonen förstår av Guds nåd, desto mer kommer de att växa både i antal och mognad. Ett drygt tiotal ledare med kunskapshunger har framträtt, sådana som bl.a. genom bibelkurserna har vuxit i tron. Dessutom går mer än 180 barn i söndagsskolan. Här finns en fantastisk grobädd för den framtida kyrkan i hela norra Peru. Men behoven av själavård och rådgivning är mycket stora eftersom många kommer till kyrkan med problem och djupa sår i sina liv.

 

Vad är viktigt i det fortsatta missionsarbetet i norra Peru?

– Samarbetet mellan våra två organisationer i MEL har gett missionsarbetet ett djupare perspektiv. Gud har berikat och välsignat det. Vi har en likartad tradition och en gemensam vision om en kyrka med starka nationella ledare.

– Även nu när dessa börjar ta mer ansvar, behöver de hjälp för att leda och styra kyrkan mot framtiden. Jag tror att MEL:s roll är att vara flexibel nog att anpassa sig till en rådgivande och stöttande funktion när kyrkan mognar.

– Vår förhoppning är att kunna samarbeta med nationella kristna i deras uppdrag att plantera nya församlingar över hela norra Peru och särskilt bland de quechua-talande i distriktet. Detta område, ca fyra timmar från Chiclayo, utgör en verklig utmaning för våra tre kustförsamlingar. Nya Testamentet trycks 2003, och kanske Gud sänder dit ett team av nationella och utländska arbetare. Skörden är stor!

 

Vad vill du hälsa missionsvännerna i Sverige?

– Vi är så tacksamma för er förbön och omsorg för kyrkan här. Jag tror att vår strategi är rätt, och det är Gud som har gett oss uppdraget! Be om trohet och Andens enhet bland trossyskonen här under det att Herren bygger sin Kyrka!

Intervju: Henrik Birgersson, missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan