Fäst dina ögon på Jesus!

Se på Jesus, trons begynnare och fullkomnare! Hebr. 12:2a.

Från min barndom har jag ett minne, som ofta kommit för mig, eftersom det kan visa på något väsentligt i livet. Jag kan väl ha varit 6–7 å, då jag började lära mig cykla. De äldre systrarna ställde villigt upp för att hjälpa mig med balansen till att börja med. Men en dag rusade jag lycklig in till mor i köket och och bad henne komma ut och se att nu kunde jag cykla.

Strax bredvid den körväg jag skulle följa stack en rätt stor stubbe upp. Jag förstod ju att hamnade jag på den, skulle det vara slut med föreställningen. Emellertid klev jag på cykeln, började trampa och såg då till min förskräckelse att den där stubben kom allt närmare, och sekunderna efteråt låg jag där med den kullfallna cykeln. Varför? Jag var ju klar över att stubben utgjorde en fara på min väg. Jag menade ju inte köra på den, likväl gjorde jag det. Och anledningen – jag såg på den och styrde sedan cykeln åt det håll dit blicken var riktad.

Den här händelsen kan i ett större sammanhang visa oss hur viktigt det är att vi har våra blickar riktade åt rätt håll i livet, ytterst sett på det som är vårt livs mål. Vi tänker oss till himlen, men är det den som är vårt andliga ögonmärke? Ger vi akt på och följer vi den enda väg – den levande vägen – som för dit?

Vad är det i vår tid och i våra liv som kan dra våra blickar till sig och få konsekvenser inte bara för vår korta livsvandring här på jorden utan också för var vi skall tillbringa evigheten? Jo, det finns oerhört mycket vid livsvägen som kan få oss på fall. Vi påverkas psykiskt, moraliskt och andligt av det vi helt konkret ser för våra ögon i bilder och ord.

Kanske de flesta av oss förstår att det finns en hel del veckotidningar, romaner, noveller, filmer, radioprogram och inte minst tv-program, som är direkt nedbrytande – demoraliserande. Vi är kanske medvetna om att det ligger en fara i att upptagas av dessa program, böcker och tidningar, som ofta frossar i kändisskvaller och omoral, men ändå låter vi oss fångas av dem.

Visst finns det bra program. Det beklagliga är att i allt fler förekommer svordomar och gyckel med allt heligt. Detsamma gäller tyvärr också om många böcker. Det påverkar oss, vår tid tas i anspråk, det blir mindre och mindre tid för umgänget med Guds Ord. Våra blickar riktas mer och mer mot detta jordiska och vi förlorar evighetsperspektivet i livet.

Vill vi, med våra barn, en gång till himlen – låt oss då se på Jesus, genom umgänge med Guds levande Ord! Han är trons upphovsman och fullkomnare.

Gunhild Andersson, Åsljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan