Saxat & utblickar

Missionsprovinsen höll årsmöte

Lördagen 17 maj höll missionsprovinsens stödförening sitt första årsmöte, och en ordinarie styrelse valdes. Sju ledamöter från interimsstyrelsen omvaldes: Göran Beijer, Bengt Birgersson (ordf), Johnny Bjuremo, Marianne Nordström, Arne Olsson, Fredrik Sidenvall och Jan-Ulrik Smetana. Tre nya valdes in: Lars Artman, Per-Olof Hermansson och Ann-Christin Lidén.

Årsmötet antog en justerad tidplan: Den 6 september hålls det möte, då Missionsprovinsen bildas, varvid också nominering av tre biskopskandidater sker. Biskopsvalet är planerat till den 6 december. Tid för vigningar är inte fastställt. Under sommaren kommer inbjudan att ske till mötet den 6 sept. Källa: B Birgersson, ordf

 

Den globala missionen

7–9 maj ägde en stor missionskonferens rum i Sydkorea. Missionsledare från hela världen var samlade. Bland annat gavs rapporter om hur missionsarbetet går framåt, inte minst i en del asiatiska länder. Tusentals människor tar emot Jesus varje vecka. I Indiens öppnas exempelvis mer än 20 000 kyrkor varje år!

Konferensdeltagarna gladdes över tillväxten, men konstaterade också att de nya församlingarna behöver gedigen kristen undervisning. (Källa: www.utsyn.no, 12/5)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan