Saxat & utblickar

Lagom religion för lagoma svenskar

I Nordvästra Skånes Tidningar (5/5 -03) skrev journalisten Johan Tell om sitt besök i Globen då Dalai Lama var där nyligen. Han åkte dit nyfiken och undrande – hur kan det vara att Tibets andlige och politiske ledare Hans Helighet den XIV Dalai Lama, en buddhist, kan få Globen utsålt? Han ville begripa fenomenet. Efter föreställningen i Globen skrev han: ”Dalai Lamas tal är fullt av självklarheter och platta exempel. Man ska vara förnöjsam, prylar gör inte den psykiskt fattiga glad, lyckan ska sökas inom oss och även ur lidandet kommer något gott.” Tell analyserar: ”Att Dalai Lama går hem i stugorna tror jag beror på att han är så pass vag och luddig i konturerna att man kan tolka hans utsagor så att de passar en själv. Som när man läser horoskop. Han är inte heller fördömande, kräver inget speciellt, har ingen kyrka dit han vill tvinga oss och vill inte att vi ska avstå från något. Så länge vi håller oss till Mittens väg, letar efter lyckan inom oss själva och är förnöjsamma med vår lott blir allt bra. Dalai Lamas buddhism blir en lagom religion för oss lagoma.” Själv tycker Johan Tell att det hela är obehagligt.

 

Tänkvärd Lutherforskare

Från en intervju med kyrkoherde Alexander Radler, en av Sveriges främsta Lutherkännare, i Budbäraren hämtar vi följande iakttagelser:

”Predikans starka ställning har försvagats, medan nattvarden har uppvärderats. Alexander Radler anser också att predikan förändrats innehållsligt, och kommenterar lakonsikt: – Man kan i dag predika över vad som helst, men inte över 15 minuter”

Han tycker att EFS tydligare bör ta fram sitt teologiska arv: en lutherdom präglad av Rosenius. Om C.O. Rosenius säger han:

”Rosenius är en modern och intressant tänkare. Den varma, försonliga form av pietism och lutherdom som han företrädde behövs i dag.”

 

Evolutionsläran tappar greppet?

Trots att darwinismen inte varit allmänt accepterad i ens hundra år, framställs den idag som en ”evig sanning”. Men tecken finns på att den nu börjar förlora greppet, inte minst i det amerikanska skolsystemet. På flera håll tillåter man nu i USA i det allmänna skolsystemet att lärarna får diskutera det växande antalet studier och rapporter som motsäger evolutionsteorin med eleverna. (Källa: Trons Värld, 22/5 -03)

 

Äktenskap, inte samboförhållande

I frikyrkan blir det allt vanligare att unga par bor sambo, före de gifter sig, eller istället för att gifta sig. Daniel Wärnlund, blivande pastor i Evangeliska Frikyrkan, säger till Nya Dagen (9/5 -03) att han inte kan se samboförhållandet som ett alternativ till äktenskap för kristna. Både Bibeln och juridiska och sociala aspekter talar emot. Han refererar bl.a. till undersökningar som visar att samboförhållanden i snitt bara håller fem år.

”Det rimmar illa med livslång trohet, som Bibeln talar om. Relationen mellan man och kvinna har inte prövningens förbehåll. – – – Samboförhållandet blir som ett proväktenskap, ett arrangemang med öppet slut.”

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan