Bröd till liv

Jesus såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! Mark. 7:34.

En man som var döv och nästan stum fördes till Jesus, som genast botade honom. Han uttalade det arameiska ordet ”Effata”, och då skedde undret. Den döves öron öppnades, hans tunga löstes, och han kunde tala tydligt och klart.

När Jesus säger något, händer det något. Det ligger gudomlig makt i hans ord. Det skulle vi tänka på varje gång vi hör eller läser hans ord.

Också i dag säger Jesus sitt ”Effata!” – öppna dig! Det säger han till oss, som är andligen döva och stumma.

Vad är orsaken till vår andliga dövhet och stumhet? Vad är det vi behöver lösas ifrån? Det är vår bundenhet vid synden i dess olika former. Det kan gälla generella synder, som har med vår totala bortvändhet från Gud att göra. Det kan också vara fråga om speciella synder i våra liv, som trälbinder oss. Det kan handla om sexuella förvillelser, vår bundenhet vid materiella tillgångar eller någon högmodssynd vi fastnat i.

Jesus säger: ”Var och en som gör synd är syndens slav” (Joh. 8:34). Det står inte i vår makt att själva befria oss från syndens slaveri. För bakom all synd i våra liv står den Onde. Men Jesus har en gång för alla besegrat djävulen på korset. Då ”förlossade, förvärvade och vann han mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla mina synder, ifrån döden och djävulens våld”.

Jesus säger: ”Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria” (Joh. 8:36). Jesus köpte oss fria på korset, när han bar våra syndabördor. Och Jesus går fram bland oss i dag och vill ge oss del av allt det han vann åt oss genom sin död och uppståndelse. Han vill bota oss från våra andliga sjukdomar.

Räddningen för oss är att vi likt den döve blir förda till Jesus. Han vill säga sitt ”Effata” och befria oss från de syndabördor vi bär på i våra samveten och skapa sinnesfrid och frälsningsglädje i våra hjärtan.

Det sker när hans ord träffar oss. Jesus är i sitt ord med sin Ande. Därför kan Guds ord befria oss från vår bundenhet i synden. Det kan upprätta oss, ge oss syndernas förlåtelse, tro och frid. Då får vi också öron som kan höra. När Jesus rör vid våra öron med sin Ande, kan vi höra på lärjungasätt (Jes. 50:4).

Då får vi syn på vad vi äger i vår Frälsare. När detta budskap får rum i vårt hjärta, vill vi höra Jesus säga in i vårt hjärta: ”Jag är din. Du får vara min!” Då hör vi ”med hjärtat”, och då fylls vårt inre av jubel och glädje över att vi får vara Guds barn av nåd.

Den som blivit botad från sin andliga dövhet får också en längtan efter att få berätta för andra vad han ”sett och hört” (Apg. 4:20).

Börje Karlsson, ordf. i NSM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan