Den djupa smärtan – en kort introduktion till Klagovisorna

Det mesta talar för att Klagovisorna är skrivna av profeten Jeremia, ”tårarnas profet”, under den svåra tiden efter Jerusalems fall, då den babyloniska fångenskapen tagit vid.

Av framställningen framgår att Jerusalem och templet måste ha ödelagts nyligen. Den fruktansvärda händelsen är fortfarande aktuell och levande för författaren när han skriver sina fem klagosånger.

Deras innehåll är i stora drag följande: Kap. 1: Klagan över att Jerusalem fallit och övergivits. Kap. 2: Orsaken till Jerusalems fall samt sorg över att templet rivits och gudstjänsten omöjliggjorts. Kap. 3: Jämförelse med hur det tidigare varit. Bekännelse av gudsfrånvändhet och hopp om räddning. ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss.” Kap. 4: Erkännande av att folkets synder orsakat nöden. Kap. 5: De bortfördas nöd beskrivs. Bön om Guds förbarmande.

Fyra av sångerna är alfabetiska, dvs. versernas begynnelsebokstäver följer ordningen i det hebreiska alfabetet.

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan