Kategori: Oktober 2003

Den store Konungens brud

O, Jesu, öppna du mitt öga, att jag må se, hur rik jag är! Jag har en Fader i det höga, som fadersomsorg om mig bär. Jag har en broder vid hans sida, som alltid manar gott för mig, en evig nåd, som går så vida som himlavalvet sträcker sig…. Läs hela artikeln »

Vi vill användas av Gud

Detta läsår kan KUS glädja sig åt sex korttidare som arbetar med evangelisation ute på gymnasieskolor runt om i Skåne.

Den djupa smärtan – en kort introduktion till Klagovisorna

Det mesta talar för att Klagovisorna är skrivna av profeten Jeremia, ”tårarnas profet”, under den svåra tiden efter Jerusalems fall, då den babyloniska fångenskapen tagit vid. Av framställningen framgår att Jerusalem och templet måste ha ödelagts nyligen. Den fruktansvärda händelsen är fortfarande aktuell och levande för författaren när han skriver… Läs hela artikeln »

Herren är verkligen Gud – en introduktion till Hesekiel

Profetboken Hesekiel påminner en del om Uppenbarelseboken i Nya testamentet. Den är full av syner, bilder, symboler och tal. De ger liv och personlig prägel åt det profetiska doms- och tröstebudskapet, men de är inte alltid så lätta att förstå. Hesekiel var samtida med bl.a. Jeremia och Daniel. Han hörde… Läs hela artikeln »

En hälsning till medtjänare i missionen

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka behöver förbön, lärare och vägledare för att bli bevarad på biblisk grund.

Jesus, din själasörjare säger: Synda inte mer!

Roar Lavik, dansk präst, är en av dem som under 2003 skriver bibelstudierna. Utifrån några texter i Johannes evangeliet hjälper han oss att lära känna Jesus som själavårdare. Här följer den tredje och sista artikeln. LÄS JOH. 5:1–18

Till tjänst i Guds rike

Till Liv presenterar här två nya medarbetare – Bengt Hjort, ny ordförande för MBV och Eva Andersson, ny redaktör för Till Liv.

”En god skrivares penna”

Den 27 juli 2003 var det hundra år sedan vår stora sångförfattare Lina Sandell- Berg dog. Vid begravningen på Solna kyrkogård sjöng en stor skara människor Linas första sång ”Tryggare kan ingen vara”, vårt lands andliga nationalsång. Sångens inledningsord är skrivna på hennes gravsten.

Du skall inga andra gudar hava jämte mig

Första budet handlar om att ha ett odelat och hängivet hjärta för Gud.

Saxat & utblickar

Bibelförkunnelse och förnyelse Svenska Evangeliska Alliansens konferens i Linköping 24–25/8 karaktäriseras i Trons Värld (15/03) som ”en manifestation av bibelförkunnelse”. ”Huvudtalaren Don Carson, professor i Nya Testamentet i Chicago, visade sig vara en entusiastisk och outtröttlig bibelutläggare. [– – –] ’Det är skapelseläran som etablerar människans ansvarighet inför Gud. Synd… Läs hela artikeln »