Saxat & utblickar

Var i hela världen finns de kristna?

I den kristna dagstidningen Nya Dagen (NyaD) hämtar Till Livs redaktion ofta nyhetsstoff för ”Saxat och utblickar”. Den 5/11 beskriver NyaD:s redaktör den omorientering av sitt internationella innehåll som tidningen måste göra p.g.a. den kristna kyrkans framväxt i övriga delar av världen: ”År 1800 fanns 1 procent av världens kristna utanför Europa. År 1900 var motsvarande siffra 10 procent, och vid förra sekelskiftet, år 2000 alltså, är 66 procent av världens kristna icke-européer.” Konsekvenserna blir att vi börjar få hit ”missionärer från Afrika, USA och andra platser. Helt enkelt för att återevangelisera det ny-hedniska Europa. Ovant kan man tycka – – –”.

 

Norea Radio når ut i hela världen

Helsingborgs Dagblad (HD) har den 3/11 ett fint reportage från Norea Radio Sveriges kontor i MBV:s missionshus i Ängelholm. HD samtalar med missionsledaren Lennart Johansson och kassören Mikael Andersson och skriver: ”Via radio, cd-skivor och kassetter går det att ta del av programserien ’Vägen genom Bibeln’. En serie som får långkörare som Dallas och Rederiet med drygt 300 program att framstå som rena miniserierna. – – – Kristna församlingar och organisationer sänder serien från 25 närradiostationer runt om i landet (Sverige) och från Sankt Petersburg sänds ett avsnitt varje vardagskväll på mellanvåg som kan avlyssnas i hela landet. Norea Radio Sverige är partner till den världsomspännande organisationen Trans Word Radio som sänder kristen mission på 180 språk runt om i världen. – Det finns många länder i världen där vanlig mission inte är tillåten. Men radiomissionen går förbi dessa barriärer, säger Lennart Johansson. Och sändningarna får också svar. Människor runt om i världen som lyssnar skriver tillbaka och berättar om hur de uppfattar det kristna budskapet. – Det är mest människor som redan tror som lyssnar men då och då får vi också reaktioner från folk som kommit till tro via radiosändningarna, säger Lennart Johansson.”

 

Märklig statlig inspektion av Arkenskolan

Med Till Liv nr 11 följde som bilaga kvartalsbladet från Arkenskolan i Vännäs. I det fick vi ta del av pågående och planerad verksamhet – och även en uppmaning att stödja arbetet genom förbön och bidrag. Världen idag (7/11) beskriver den oanmälda inspektion som Skolverkets inspektörer gjorde där under höstlovet (då endast en kökspersonal fanns på plats).

”Inspektörerna hade ett mycket vänligt och artigt sätt, betonar rektor Nils- Ola Andersson, – – – men det första inspektörerna gjorde var att be att få tillgång till en av skolans datorer.” Man behövde skriva ut ”en lista över de handlingar som de önskade få från skolan. – – – Inspektörerna förväntade sig också att de vid ett senare besök skulle få sätta sig med våra elever utan att någon vuxen fanns med. – – – Jag ifrågasatte att de skulle ha rätt att utestänga vuxna i en förhörsliknande situation, utan att det föreligger någon som helst misstanke mot verksamheten.” NOA fortsätter: ”Det verkar som om kristna friskolor granskas på ett annat sätt jämfört med hur man granskar kommunala skolor. Om det är så handlar det i så fall om diskriminering. – – – Vi förväntas vara sakliga och opartiska i vår undervisning. Om vi inte är det kan vårt tillstånd dras in. Samma sak borde gälla Skolverkets tillsyn. De ställde alltså kontrollfrågor om kända opinionsbildares familjeförhållanden och vårt val av bibeltexter i kristendomsundervisningen. Det gav en ganska absurd känsla – – –.”

Den 12/11 flög skolverkets inspektörer åter till Arkenskolan, trots att de visste att rektorn inte var där, och de begärde åter att få intervjua elever enskilt. NOA säger till Världen idag (14/11) att han som rektor har ”rätt att kräva att granskningen sker på rättsliga grunder. – – – Jag är inte orolig för vad inspektörerna kan få fram ur samtalen bakom lyckta dörrar men statsmaktens önskan att motarbeta fristående konfessionella skolor får inte leda till att dessa försätts i ett rättslöst tillstånd.” NOA skall efter samtal med lärarna överväga att kontakta Skolverket och be om ett klarläggande.

red.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan