Ära Herren med dina ägodelar! ORDS. 3:9

I BIBELNS UNDERVISNING om pengar och ägande ligger inte brännpunkten i hur mycket vi äger, utan i vår kärlek till Gud och i vårt sätt att förvalta hans gåvor. Men givande och generositet är viktigt i allt kristet lärjungaskap – ämnet belyses här i ett utdrag ur CredoAkademins skriftserie nr 1/93, författare Stefan Gustavsson.

I BIBELNS UNDERVISNING om pengar och ägande ligger inte brännpunkten i hur mycket vi äger, utan i vår kärlek till Gud och i vårt sätt att förvalta hans gåvor. Men givande och generositet är viktigt i allt kristet lärjungaskap – ämnet belyses här i ett utdrag ur CredoAkademins skriftserie nr 1/93, författare Stefan Gustavsson.

 

VEM SKA GE? – ALLA KRISTNA!

• Alla kristna! Givande är en naturlig del av ett friskt kristet lärjungaskap. Kom ihåg: Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd (2 Kor. 9:6).
• Ge oavsett omständigheter! Vänta inte tills du har tillräckligt med pengar (den dagen kommer ändå aldrig!), utan börja att ge utifrån den situation du står i just nu. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet (2 Kor. 8:2).

HUR MYCKET SKA JAG GE?

• Börja sikta mot tionde! Om du inte klarar av att ge tionde med en gång, så kan du börja på ett lägre belopp och öka efterhand som du kan ändra dina ekonomiska prioriteringar. Har någon bara den viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har (2 Kor. 8:12).
• Väx i din givartjänst! Givande är en tjänst som alla kristna är kallade att gå in i och sedan växa vidare i. Tionde är ingen övre gräns! …även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er (2 Kor. 8:6).

PÅ VILKET SÄTT SKA JAG GE?

• Målmedvetet! Ge inte automatiskt till alla kollektändamål, utan satsa i stället mer på de som du verkligen tror på. Våra pengar förvaltar vi på Guds räkning och därmed ska vi också vara noga i vårt givande!
• Regelbundet! Paulus säger i 1 Kor. 16:2 att dagen efter sabbaten skall var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med till insamlingen. I vår kultur bygger mycket av vår ekonomi på månadsbasis (lön, hyra, räkningar) och därför är det kanske mer naturligt för oss att strukturera ett regelbundet givande månadsvis.

TILL VAD SKA JAG GE?

• Till det som sker för namnets skull, med syfte att sprida sanningen (3 Joh. v. 6–8).
• Till ditt eget sammanhang! Den församling eller det kristna sammanhang vars arbete du är med i och har glädje av, ska du vara med och bära ekonomiskt.
• Till det arbete där du har ditt hjärta! Det arbete som ditt hjärta brinner för, det som Herren har lagt ner en särskild kärlek till, det ska du frimodigt ge till.

RED.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan