Etikett: Maria

Den fromma fantasins Maria – och Bibelns

De flesta av oss har nog en ganska klar föreställning om hur det var när Jesus föddes och det är lätt att tänka att bilden är helt formad av Nya testamentets berättelser. Men mycket har skrivits och sagts genom århundradena som vi har kanske tagit större intryck av än vi tror.

Ja till Livet

Ända fram till 1952 var den 25:e mars en röd dag i almanackan. Då firades Jungfru Marie Bebådelsedag. I kyrkan lästes texterna om ängelns hälsning från Gud till Maria. Den 25:e mars är det precis nio månader kvar till Juldagen. Så tänkte våra fäder.

Maria Magdalena – det första vittnet till Kristi uppståndelse

Maria Magdalena var den som först fått möta den uppståndne Frälsaren. Han hade gett henne uppdraget att gå till hans lärjungar med en hälsning: ”Gå till mina bröder och säg dem: Jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Maria hade skyndat iväg till lärjungarna och berättat att hon sett Herren och att han sagt henne detta.

Glömmer vi jungfru Maria?

Bland evangelisk-lutherska kristna är inte Herrens moder Maria föremål för dyrkan och tillbedjan. Men hon bör enligt våra bekännelseskrifter hållas i ära och tjäna som ett föredöme. Sker detta eller glömmer vi Marias uppbyggliga exempel?

”Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria”

GUDSFRUKTANS HEMLIGHET… Åtskilliga gånger under kyrkoåret läser vi trosbekännelsens ord om världens Frälsare: ”Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria…” I juletid påminns vi särskilt mycket om Jesu födelse i Betlehem. Hos Herrens vänner väcks då en längtan att djupare få skåda in i Guds frälsningsrådslut. Aposteln Johannes… Läs hela artikeln »