Guds tilltal till oss i dag

Alla levande kristna vet att Gud talar till sitt folk genom sitt Ord, Bibeln. När Gud talar handlar det inte bara om att han drar upp de stora och principiella riktlinjerna i sitt Ord. Han talar också mycket konkret. Om vi lyssnar noga kan vi därför urskilja hur Gud på ett detaljerat och konkret sätt talar rätt in i vår vardag.
En teknik som han ofta använder är att han på skilda sätt aktualiserar olika bibelböcker. I en konkret situation kan han aktualisera vissa bibelställen eller bibelböcker för vissa kristna, medan han i ett annat land eller andra sammanhang aktualiserar andra ställen.
På senare tid har jag blivit övertygad om att Gud just nu vill tala till sitt folk i Sverige genom bl.a. Malakis bok, en fascinerande bok i slutet av GT. Därtill var Malaki den siste profeten före den stora tystnaden, den som bröts först efter 400 år med Johannes döparen.
Vad vill då Gud säga till oss, vi som lever i Sverige år 2004, genom profeten Malaki?
Vid mina studier den senaste tiden i Malakis bok har ett antal detaljer aktualiserats för mig. Min tolkning kan var och en kristen – däribland Till Livs läsare! – pröva utifrån Bibeln och den andliga utrustning Gud gett honom eller henne:
Herrens kärlek till sitt folk
Utgångsläget är detta: Herren älskar de människor han kallat och utvalt! (Mal. 1:2.)
Vikten av ett gott andligt ledarskap
För att vårda sitt folk har Gud insatt andliga ledare. Det är oerhört viktigt att dessa personer förmedlar Guds tilltal till sitt folk på ett vist, korrekt och fullödigt sätt (2:7).
Folkets trolöshet
Tyvärr har oerhört många människor gått bort från Gud och svikit sin kallelse.
På åtminstone tre punkter konkretiserar Malaki folkets trolöshet. Samtidigt belyser dessa exempel på ett anmärkningsvärt konkret sätt även vår tids kyrkliga situation:
• många som har tillhört Herren har vänt sig bort från honom (2:10)
• många män har svikit sin hustru och brutit sönder sitt äktenskap (2:14 ff)
• man ”tröttar ut” Herren med tomma ord och meningslösa gudstjänster (2:13, 17).
Prästernas svek
Folkets trolöshet både motsvaras av och delvis förklaras av prästernas svek. Detta består bland annat i att de välsignar sådant som Gud förbjuder och förbannar (2:2), ett ord som verkligen kan tillämpas på dagens debatt om att införa homosexuella ”vigslar”!
Vägen framåt
Men Malaki visar inte bara vad som gått snett. På ett fascinerande sätt visar han även på hur vägen framåt ser ut för alla som vill följa Herren:
• Gud måste få utsätta oss för sin renande eld, helgelse (3:3)
• Gud vill även få komma över oss med sitt helande (4:2)
• detta helande är förbundet med en speciell glädje – ”då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås” (4:2)
• vi behöver prioritera offrande och tiondegivande framför materialism (3:9ff)
• alla kristna behöver prioritera sina familjerelationer (4:6). I de fall vi är gifta, gäller det särskilt våra äktenskap (2:14 ff).
Guds utmaning
Men Gud gör mer än så, han ger oss t.o.m. en utmaning. Han uppmanar oss att pröva honom för att se vad som händer när vi tar hans Ord på allvar, t.ex. vad gäller offrande (och tionde-givande):
Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått (3:10).
Sammanfattning
Profetens ord till det svenska folket och den svenska kristenheten i dag kan därför sammanfattas med hans egna ord:
Så tag vård om er ande och handla inte trolöst (3:15).

Rune Imberg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan