Jesus vill tillfredsställa vår livstörst

en dag kring lunchtid ger sig en kvinna iväg ensam för att hämta vatten. Man kan spekulera om varför hon gör det mitt på dagen när solen steker och varför hon gör det för sig själv. Troligtvis var det, under denna tid, vanligt att stadens kvinnor gav sig iväg i samlad tropp tidigt på morgonen eller i kvällningen för att hämta vatten till hushållet. Men denna kvinna går alltså på egen hand. Kanske känner hon sig misslyckad och skamsen och vill undvika de andras blickar och kommentarer.
Vid brunnen träffar hon en man, som förvånande nog inleder ett samtal med henne. Mannen erbjuder henne levande vatten, som skall släcka hennes törst, och hon ber så småningom att få detta vatten. Samtalet tar nu en ny och besvärande vändning. Hon försöker svara på mannens frågor utan att ljuga men ändå så att den fulla sanningen inte skall komma fram. Det visar sig dock att mannen känner till hela hennes historia med en rad misslyckade relationer och hon inser att han är en profet. Och efter ytterligare en stund börjar hon ana att han inte bara är en profet utan Messias själv. Plötsligt har hennes liv förändrats. Dagen har tagit en vändning som hon inte alls hade räknat med. Prioriteringarna blir helt annorlunda. I stundens förvirring låter hon krukan stå, går tillbaka till staden och bryr sig inte längre om eventuella blickar. Hennes skam styr henne inte längre. I stället är hon ivrig att berätta om vad som hänt henne. Hon har mött en man som avslöjat henne, kan det vara Messias?
Jag har tidigare tyckt att det fattas något i denna episod från Johannes evangelium. Kvinnan ber att få det levande vatten som Jesus erbjudit henne men borde han inte ha gett henne något? Kanske döpt henne, välsignat henne eller utfört något slags ritual för att ge henne det levande vatten han har talat om. Eller att han uttalat skulle ha förlåtit hennes synd. Men inget sådant gör han. I stället möter Jesus kvinnan. Och i själva mötet ligger hemligheten. Livets vatten strömmar i floder från hjärta till hjärta. Från Jesus till kvinnan. Och eftersom det är det sanna och undergörande mötet med Jesus som ger liv, måste hon först avslöjas. För att ett verkligt möte skall kunna äga rum, måste man vara den man är utan någon fasad.
Jesu möten med människor följer liknande mönster. De börjar ofta med någon form av avslöjande. Det som binder och styr människor måste upp i dagen. Inte för att Jesus vill fördöma, utan för att ett verkligt möte skall kunna komma till stånd.
Samma principer gäller också oss som lever nu, ett gott stycke tid efter denna händelse. Jesus vill möta dig på riktigt. Som den du är. Han nöjer sig inte med din fasad. Därför kommer du att bli avslöjad på ena eller andra sättet. Det kanske låter skrämmande och farligt, men i själva verket är det en förutsättning för liv. Liv som strömmande, levande vatten. Du kan bli en fri, upprättad och mer autentisk människa. Jesus vill att du dricker av det levande vattnet. Han vill möta dig och ge dig liv, liv i överflöd.

Per-Olof Nilsson
IT-konsult, Lund
Läs Johannes evangelium, första hälften av fjärde kapitlet.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan