Se på Jesus!

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
ur Hebr. 12:1–3
Du vill vara kristen, men det går dåligt för dig. Kanske är det en viss synd som du gång på gång faller i. Du vet att du handlar mot Guds bud, ändå kan du inte låta bli. Eller du kanske hade chansen att vittna om Jesus för dina arbetskamrater. De ställde frågor om vad du tror på, men du svarade undvikande. Du skämdes för att kalla dig kristen och ville hellre smälta in som en i mängden. Så blir det mörkt för dig. Du förtvivlar och tänker att du inte kan vara någon kristen när det går så dåligt för dig.
Men nu ska du höra: Det finns en som har tagit all din synd på sig och burit den ut på Golgata. En som spikades fast på ett kors för att utplåna hela ditt stora skuldebrev. En som blev förbannad av Gud, för att du aldrig i evighet skall bli förbannad. När han på korset utropade ’Det är fullkomnat’, så var just din frälsning färdig.
När du ser hur dålig kristen du är, skall du vända blicken mot Jesus. Luther liknar tron vid en usel ring som griper om en kostbar pärla. Din tro är svag och dålig, men Jesus är ditt enda smycke inför Gud. Han är både upphovsmannen och fullkomnaren, både ’starten’ på ditt liv som kristen och ’slutet’. Det blir aldrig bättre med din tro och ditt kristenliv. Men mitt i din kamp och ditt mörker skall du veta att du i Jesus är fullkomligt ren och syndfri inför Gud. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Se på Jesus!

Henrik Åström
Predikant och studerande, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan