Jesus ber för oss

Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. Joh. 17:9–11

Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. Joh. 17:9–11 

HERREN JESUS, VÄRLDENS GUDOMLIGE ÖVERSTEPRÄST, står inför den stund då han ska ”tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.1 Han har grundligt undervisat och förmanat sina lärjungar.2 I Johannesevangeliet 17 ber Jesus för dem och samtalar med sin himmelske Fader. Bara han kan be en sådan bön! Så talar Gud till Gud. Vi får en glimt av den eviga gemenskapen i gudomen. Fader, förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig.

Sonen lägger fram sina önskningar, tankar, behov och minnen inför Fadern. Ändamålet med hans tjänande och förestående lidande är att ge evigt liv åt alla dem som han har gett åt honom. Därför har Jesus uppenbarat Faderns namn för sina efterföljare, Guds oerhört innehållsrika namn – JHVH, herren, jag är.

JESUS SÄGER: De har hållit fast vid ditt ord … och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Petrus hade tidigare bekänt på lärjungarnas vägnar: Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige.3

”Jag ber för dem”, säger Jesus till sin Fader, ”dem som du har gett mig, för de är dina.” Det är dyrbart att ha jordiska förebedjare. Men att ha en bror i himlen ”som har dött, ja, än mer, som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss”4 är ännu mycket dyrbarare. Det är hans kära kristna som Jesus har ett sådant varmt hjärta för. Han ber att Fadern ska bevara oss från det onda, hålla oss fast vid Guds Ord och helga oss i sanningen så att vi växer till i tron och förblir i Jesus, i hans kärlek och i kärlek till varandra.5

”JAG BER INTE FÖR VÄRLDEN”, säger Jesus. ”Den hatar mig och min Fader.”6 Jesus ber inte att de ska bli kvar i honom så länge de är hans fiender. Låt oss alla se till att vi inte hör till dem som Jesus inte vill be för! Däremot ber han att de genom lärjungarnas predikan ska komma till tro på honom. Gud, vår Frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta.7 Jesus kom för att ”söka upp och frälsa det som var förlorat”.8

”ALLT MITT ÄR DITT OCH ALLT DITT ÄR MITT.” Då Jesus är Guds son har han allt tillsammans med sin himmelske Fader. Han har en evig gudomsnatur och är allsmäktig, allvetande, helig, rättfärdig, god och barmhärtig. Han är sanningen och livet. Då vi ser och hör Jesus ser och hör vi Fadern själv. Jesus säger: Jag och Fadern är ett.9 Jag är i Fadern och Fadern är i mig.10 Han tänker också särskilt på sina kära lärjungar som han fått av Fadern. Jesus är förhärligad i dem eftersom de tror att han har sänt honom och att han och Fadern har allt gemensamt.

NU SKA JESUS LÄMNA sina lärjungar kvar i världen och gå till sin Fader i himlen. Det blir svårt för dem i striden mot alla onda makter – djävulen, världen, deras egen syndiga natur – och i miljöer av splittring, kiv och oenighet bland de kristna. De behöver himmelsk hjälp om de ska bli räddade hem till det himmelska hemmet.

JAG BER FÖR DEM, lovar Jesus. Helige Fader, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. Låt oss alla stämma in i den bönen!

BÖN: Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Amen.11

JOHN-ERIK EKSTRÖM, predikant, Kristianstad

 

 1. Matt. 20:28
 2. Joh. 14–16
 3. Joh. 6:68–69
 4. Rom. 8:34, Lova Herren 490
 1. Joh. 15:1–17
 2. Joh. 15:18–25
 3. 1 Tim. 2:4
 4. Luk. 19:10
 5. Joh. 10:30
 6. Joh. 14:11
 7. Ps. 25:4–5
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan