Kategori: December 2004

Löst och förd till Jesus

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig…. Läs hela artikeln »

Bibelboksintroduktion

De tre avslutande böckerna i tolvprofetboken riktar sig till det folk som finns kvar på andra sidan exilen i Babel. Historien har vänt och de kan med glad förväntan vända blicken framåt.

Vad visste profeterna om Jesus?

Det finns många bibelforskare som inte alls finner Jesus i Gamla testamentet. Men vad blir kvar av julens budskap ifall löftena om Jesus inte är förankrade i den bibliska historien, utan bara är påhittade? Både den gamla judiska och den kristna förståelsen av GT är dock övertygande. De gamla rabbinerna… Läs hela artikeln »

Vad säger Jesus till kyrkan?

Församlingen i Laodicea är inte medveten om sitt andliga tillstånd, sin ljumhet. Men Jesus är tydlig när han tillrättavisar och ger råd – och han gör det i stor kärlek. Vägen till räddning för varje människa är att omvända sig och öppna för Jesus. Och när hon gör det, finns stora löften om rik gemenskap med Jesus, nu och i evigheten.

Var frimodig! Öppna din mun – men inte för länge!

Luther kommenterade en gång sitt eget sätt att predika. Han hade bjudit den berömde boktryckaren Luft på middag. Boktryckaren frågade under middagen sin charmerande värd: Bäste Herr Doktor, hur lyckas ni med att predika så kraftfullt och närgånget? Jag läser mycket och lyssnar på många predikningar men brukar känna mig… Läs hela artikeln »

Juloratoriet – givande och krävande

Ett av musikhistoriens mest kända och älskade verk är Johann Sebastian Bachs Juloratorium. När Bach skrev detta var han mitt uppe i sin gärning som kyrkomusiker i Leipzig. Staden var känd inte bara för sin rika musikaliska tradition utan även för sitt blomstrande andliga liv. Hurdan var miljön där juloratoriet växte fram och vilket är dess budskap? I denna artikel skild­ras först gudstjänstlivet i dåtidens Leipzig och därefter lyfts några teologiska och musikaliska drag i verket fram.

Smittande tro och tändande gnistor

Ibland läser man en bok och känner: Den här boken måste jag snart läsa på nytt. Jag har några sådana böcker som kommer att följa mig genom livet, vissa i teologi och några inom andra områden. Nu har jag stött på en ny bok som jag kommer att återvända till… Läs hela artikeln »

Hjärtat – en plats för Jesus

I hjärtat av Israel, i Betlehem, föddes Jesus. Därifrån kom den store kung David. Till den staden hade det knutits löften för framtiden. Även om Betlehem inte rent geografiskt ligger i landets mitt, var denna ort på sätt och vis landets centrum. Därifrån härledde Israels folk mycket av sin känsla för det egna landet. Betlehem var Israels hjärta, där ville Jesus födas!

Herren kommer – var uthållig!

Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära (Jak. 5:7–8). Jakob tar exemplet med jordbrukaren för att visa hur en kristen med tålamod… Läs hela artikeln »