Frukta inte – du är min!

Frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jes. 43:1–4.
Israels folk var kallat att vara Guds eget folk och att såsom hans vittnen göra hans namn känt bland de omgivande hednafolken. Och ändå står det att de inte ville vandra på hans vägar och inte höra på hans undervisning.
På samma sätt är kristenheten kallad och sänd att göra Herren Jesus och hans namn känt i världen. Men vi har också svikit, evangelium fördunklas och Guds namn smädas för vår skull. Vi är inte bättre än det egendomsfolk profeten beskriver.
Men Herren riktar orden i Jesaja också till oss: Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig … Han talar om nåd och upprättelse – för sin egen skull. Gud, Skaparen och Frälsaren, har gripit in. Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Detta är ord som vi får gripa tag i: ”Jag”, säger Herren, ”Jag har återlöst dig – du är min!” Guds helige Ande, som vill låta evangelium lysa fram i vårt mörker, ställer fram Jesus för oss, honom, som bar våra synder upp på korset och led straffet för oss. Han är Frälsaren, ja, lösepenningen för vår skuld mot den Helige. Jesu blod är fullgod betalning för allt vad vi är och har gjort!
I dopet fick vi bekräftelse på att vi tillhör Herren Jesus. Han har kallat oss vid våra namn! När någon kallat oss för det namn vi bär, förstår vi att den som gjort det känner oss. Jesus säger i Joh. 10 att han, som är fårens herde, kallar på sina får och nämner dem med deras namn.
Tänk att han säger: Du är min! Vi får alltså ta till oss vad han försäkrar: ”Om du än måste gå genom vatten, genom strömmar eller genom eld – så är jag med dig.” Den som tillhör Jesus i tiden är hans egendom också i evigheten. Inte ens om vi drabbas av olycka eller blir förföljda och får lida martyrdöden kan någonting skilja oss från honom.
Orden i vers tre stryker starkt under säkerheten och tryggheten i vad Gud säger: Ty jag är Herren, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Vi är dyrbara i Herrens ögon, högt aktade och älskade av honom (v. 4).
Bön: Tack, Herre Jesus, att du har älskat och återlöst ovärdiga. Amen.
Arthur Einarsson
Predikant, Åhus

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan