Gud är inte tyst

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: du är min Son, jag har i dag fött dig? eller: jag skall vara hans fader, och han skall vara min Son? och när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han också: alla Guds änglar skall tillbe honom.

Hebr. 1:1–6

Gud har talat. Jesu födelse berättas främst i Lukas evangelium. Hebreerbrevet är annorlunda, mera reflekterande ord till människor med viss erfarenhet av kristenliv.

Hebreerbrevet hjälper oss se med perspektiv på Jesu födelse och att stå fasta i tron på Jesus som Gud och grunden för allt kristet liv. Perspektiv är bra. Den som slutat tredje klass och berättar om hur det var i första klass, har perspektiv. Den som flyttat hemifrån och berättar om hur det var att bo i föräldrahemmet, har perspektiv. Den som är äldre och hör sina barnbarn förklara verkligheten, har perspektiv. Hebreerbrevet hjälper oss att se med perspektiv på Guds handlande i historien och då är första lärdomen att Gud talar på många sätt, han är inte tyst. Han talade genom profeterna. Går man en Alphakurs får man lära sig att under en tidsperiod av mer än femhundra år, tillkom mer än trehundra olika profetior om Messias – som alla fullbordades under Jesu liv (tjugonio stycken den dagen han dog). Det var till exempel förutsagt att Jesus skulle födas i just Betlehem. Hebreerbrevets författare har perspektiv och berättar att den natten Jesus föddes hände något som förändrade världen och hela historien. Gud grep in på ett sätt som inte kan jämföras med något annat. Nu är missionens tid. Nu är det den sista tidsåldern. Nu gäller det oss.

Gud talar genom Jesus. Gud blev en av oss när Jesus föddes i Betlehem den heliga natten. Sonen är långt mer än alla tidigare vittnen (profeter). Jesus är Messias, den utlovade, delaktig av Guds väsen och i allt han är och gör kan vi se Guds härlighet lysa. Det lyser när han är på bröllopsfest och förvandlar vatten till vin, det lyser när blinda får sin syn, det lyser i nattens samtal med Nikodemus, det lyser från Golgata kors när han ropar ”Det är fullbordat!”, det lyser efter uppståndelsen vid Genesarets sjö när Jesus delar bröd och nyanrättad fisk med sina lärjungar. Jesus är arvinge till allt och delaktig av allt vad Gud äger. Hans särskilda verk är att han utfört rening från synderna. Han kom för att dö för att vi skulle leva i evighet.

Gud talar nu. Sommaren 1979, efter min militärtjänst, åkte jag och en god vän till Israel. Jag skulle fira att uniformen åkt av och att min vän hade tagit studenten. Vi hade tänkt oss härliga bad i Medelhavet, men det blev mer än så. I Betlehem besökte vi födelsekyrkan byggd på 300-talet av drottning Helena, mamma till Konstantin den Store, den förste kristne romerske kejsaren. I golvet inne i en grotta på platsen där man tänkte sig att Jesus föddes, finns en silverstjärna inmurad. På stjärnan står det på latin ”Hic De Virgine Maria Jesus Christus Natus Est” (Här är Jesus Kristus född av jungfru Maria). De korta orden säger allt om det största som hänt. Det är på riktigt. Den första julsången sjöngs av änglar över ängen där utanför. Lovsången till Jesus frälsaren har nu spritt sig över jordklotet. ”Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk”. Gud talar genom sin Ande nu och du har möjlighet att svara. I kväll eller i morgon på juldagen kan du i glädje, tillsammans med änglarna och alla kristna sjunga med i sångerna till Guds ära.

Bön: Herre, vi ber om ett personligt möte med dig denna jul, lär oss att stå fasta i tron på Jesus som Gud och grunden för allt kristet liv.

Anders Månsson, predikant, Ängelholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan