Vilsna får behöver en herde

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Ur Joh. 10:11–16, 22–30.
Stora flockar av råkor och kajor flyger till synes planlöst omkring utanför vårt köksfönster. Det verkar inte som om de har någon ledare utan än är den ena först och än är det en annan som plötsligt drar iväg hela flocken åt ett helt annat håll. De får mig att tänka på den gången när Jesus satt och såg ut över Galileens kullar. När han fick syn på folkskarorna där, liknade han dem vid får, som inte har någon herde utan planlöst irrar hit och dit. Samma tanke slår mig ibland när jag ser eleverna på skolan eller människorna som jagar fram mellan de olika affärerna på ett köpcenter. Vad är det som driver människor och vad eller vem leder dem i deras tillvaro? Har de något verkligt mål för sina liv?
Frågan blir aktuell för mig själv. Har jag någon som leder mig och i så fall vem? Låter jag mig fångas in i reklamen, tidsandan, trenderna osv.? Har jag något verkligt mål för mitt liv? Är det människorna, det materiella eller kanske mediavärlden som tagit över mitt liv? Ibland känner jag det som om hela tillvaron är en dypöl av våld, hat, lidande, kränkningar, sex och övergrepp av olika slag. I denna värld lever jag och sugs lätt in i samma liv och tänkande.
I Ps. 40 står det: Stadigt hoppades jag på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn.
Den gode Herden är ännu ute och söker efter de bortsprungna och irrande fåren. Hans famn är öppen för hjälplösa människor! Han har genom sin död lagt en fast grund för frälsning för de förlorade. Han vill leda dem genom sitt Ord. Använd Ordet flitigt! Läs det, lyssna till det, tro det och låt det leda dig! Han hör de nödställdas rop. Ropa och bed för dig själv och andra som är i nöd.
Liksom Herden lägger det återfunna lammet på sin axlar och med glädje bär det hem till tryggheten, så vill Jesus bära dig genom livet hem till glädjen i himmelen. Det är tryggt att få bli buren och vila i Jesu famn.
Bön: Käre Jesus, låt inte världen ta överhanden i mitt liv. Ta mig i din famn och bär mig och led mig genom ditt Ord och din Ande hem till himmelen. Rena mig i ditt blod från all synd och låt din död vara min grund till frälsning. Amen.

Arne Engström
Skolpastor, Åstorp

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan