Livets allvar – och uppgift

Det har varit en omtumlande vecka. Efter bara några dagars varsel fick jag möjlighet att flyga till Kenya för att vara med på Anna-Brita Albertsons begravning på Itierio. En historisk dag och en stor upplevelse jag inte skulle vilja vara utan. Nu är jag på återresa till Sverige; närmare bestämt sitter jag sedan några timmar i den ganska ödsliga vänthallen på den internationella flygplatsen i Bryssel. Jag har god tid att tänka och begrunda – väntetiden är åtta timmar. Tankarna går till Anna-Brita och det liv hon levt: 55 år i Kenya – varav 45 år som aktiv missionär – i stort sett på en och samma plats! Hon fick verkligen ett meningsfullt liv – först och främst för att hon lärde känna Jesus i tidiga år och sedan för att hon troget följde honom och hans kallelse livet ut.

Jag bläddrar lite förstrött i det exemplar av ”The Daily Telegraph” som jag fick i går kväll på planet. Mina ögon faller på en helsidesrubrik och på en bild av en ung flicka med trevligt utseende. ”For all those who loved me, please do not feel responsible… Life is simply not for me”, lyder rubriken som fångar mitt intresse. Artikeln handlar om 18-åriga Alice McGovern, en tjej, som mänskligt sett hade ’allt’: en familj som brydde sig, kompisar, excellenta gymnasiebetyg, utstakad framtid som kemistuderande vid Oxford University m.m. Men mitt i allt detta orkade hon inte leva. Hennes självmord kom för hennes omgivning som en blixt från en klar himmel.

Hon efterlämnade några ”suicide notes”, där hon på den ena skrev bl.a.: ”Till er alla som älskade mig, snälla, känn ingen skuld för min död. Livet är helt enkelt inte avsett för mig. Jag är inte fylld av sorg när jag skriver dessa ord. Jag har helt enkelt ingen vilja att fortsätta leva och tanken på döden skrämmer mig inte.”

Jag läser denna artikel och blir djupt rörd och skakad, framför allt av det faktum att en ung människa kan uppleva att livet inte är avsett för henne och därför beslutar att ta sitt liv. Kontrasten mellan det liv Anna-Brita fick leva här på jorden och det korta liv Alice levde blir så slående!

Livet med stort L, livet med Jesus här på jorden och sedan en gång i himmelen, är avsett för alla människor! Det var därför Jesus gav sitt liv för alla – för att vi alla skall få leva! Därför måste detta Livets Evangelium förkunnas för alla!

Under den gångna sommaren har vi gått in i en ny organisation: Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner! Mycket arbete har lagts ned på denna organisationsförändring men en hel del arbete, av olika karaktär, återstår. Det kommer att ta lite tid innan allt faller på plats och kanske kommer ett och annat att vålla diskussion. Men mitt i denna process får vi inte glömma vår huvuduppgift: att förkunna Livets Evangelium. Låt oss också komma ihåg att detta är en ytterst meningsfull uppgift som du och jag kallas till här i livet!

Bengt Hjort

Ordförande i ELM-BV, Halmstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan