Förlåtelse finns att få – och att ge

Förlåtelse är en förutsättning för att vi människor ska kunna ha en god relation till Herren Gud, som skapat oss. Utan Guds förlåtelse kan ingen människa bli frälst. Förlåtelse är likaså en förutsättning för att vi människor ska kunna ha goda relationer till varandra. Förlåtelsen är alltså något fundamentalt, och därför har den en helt framträdande plats i Bibeln.

Bibeln uttrycker klart att alla människor är syndare (Rom. 3:9 f). Synden tar sig olika utryck, och har olika namn – den är dock alltid ett avsteg ifrån Guds goda vilja. Men synd är inte bara det vi gör utan också det vi tänker, ja, vi är syndare. Jesus beskriver att roten till all synd finns i människans hjärta (Mark. 7:20–23). När vi får Bibelns perspektiv på vad synd är, och vad som är dess följd, en evig död (Hes. 18:20, Rom. 6:23), så kan vi inte längre ta Guds förlåtelse för given. Nej, frågan blir då: ”Finns det verkligen förlåtelse för en sådan som jag?”

Ja, det finns förlåtelse att få för syndare! Den har sin grund i Guds eget hjärta, och hans eviga kärlek till oss människor (Jer. 31:3, Jes. 43:25). Förlåtelsen har sin grund i att synden, allt orent och korrupt hos oss, blev lagd på en annan – på Jesus. Därför är du fri från syndens skuld. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset (Kol. 2:14). Sörjer du över att du är en syndare, så bekänn din synd för Herren och var viss om att du har syndernas förlåtelse. Du får säga som kung David: Salig (överlycklig), är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt (Ps. 32:1).

Glädjen över syndernas förlåtelse, skall sporra dig att villigt förlåta dina medmänniskors fel och brister. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra (Kol. 3:13). Du får hämta kraften till detta i Guds gränslösa nåd och förlåtelse. Det kan vara svårt ibland, ja, synas omöjligt att förlåta någon som man blivit skadad av. Men när du lever i det helande kraftfältet från Jesus kan t o m sådant få ske! Men är det så, att du inte alls vill förlåta din medmänniska, visar det att du inte värdesätter Guds förlåtelse, och genom detta går du miste om den (Matt. 6:15, 18:21f).

 

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita (Jes. 1:18).

Jan Ulrik Smetana

Missionsgårdspastor, Fridhem, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan