Vårt dop

Något som kan få igång mediedrevet i Sverige riktigt ordentligt är sökandet efter syndabockar. Jakten efter någon eller några som bär ansvaret för det som gick snett.

I Bibeln pekar Johannes döparen på Jesus, Guds Son. Han är Guds lamm, som tagit på sig allt som gått snett för oss, all vår synd. Jesus är själv helt oskyldig, men han blev frivilligt vår syndabock för att kunna rädda oss människor från en evig död.

Hur tar Guds lamm bort världens synd? Jo, genom att dö i människornas ställe. Jesus tog konsekvensen av människornas alla synder i alla tider och dog på ett kors. Han tog därigenom bort synden som skiljer oss från Gud. Eftersom Jesus uppstod och blev levande igen finns det nu möjlighet för oss att leva i en personlig relation med Gud. Det vill Gud att du ska göra mer än något annat.

Denna söndags texter handlar om ”vårt dop”. Vad har ditt och mitt dop att göra med Guds lamm och världens synd? Vi kan tänka oss dopet som en stor present från Gud. Han ger dig den utan att kräva något tillbaka. I dopet blir du Guds barn, du får syndernas förlåtelse och den helige Ande som vägledare och hjälpare i livet. Dessutom får du evigt liv tillsammans med honom.

Nu är det upp till dig om du vill öppna denna present, det vill säga upptäcka vad dopet verkligen innebär. Den kristna tron menar nämligen att dopet inte bara är ett vackert minne, utan något som gör en verklig skillnad i ditt liv. Det han vill ge dig är din enda räddning.

Hur får dopet betydelse i ditt liv? Låt oss ta en annan bild. Om du har kört bil och pratat i mobiltelefon samtidigt, så har du kanske märkt att det ibland är svårt att uppfatta vad motparten säger. Anledningen till det är att du då troligen befinner dig på en plats med ”dålig täckning”, som man brukar uttrycka det. Gud vill hänvisa oss till platser med bra täckning, där vi kan uppfatta vad han vill säga oss. Några sådana bra platser är Bibeln och gudstjäns­ten. Där kan du också få ett möte med Jesus som leder dig djupare in i dopets betydelse.

Bön: Jesus, låt mig få möta dig!

Martin Svensson

Ungdomssekreterare i ELU, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan