Väckelseförkunnelsen i vårt land får inte tystna!

Jesu ankomst är säkert mycket nära. Hans beskrivning av de tecken som förebådar den stämmer in på det som händer omkring oss och i hela världen.

Läser vi Matt. 24 ser vi det. ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd på hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.” Det är början till ”födslovåndorna”, säger Jesus. ”De kommer att utlämna er till att misshandlas, de skall döda er och ni skall bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Då skall många komma på fall, och de kommer att ange varandra och hata varandra.” Jesu beskrivning stämmer även på de kristna leden. ”Många falska profeter kommer att träda fram, och många kommer de att vilseleda. Genom att laglösheten tar överhand, kommer kärleken hos de flesta att kallna.”

När man ser hur läget hårdnar i Svenska kyrkan mot de präster och prästkandidater som är bundna av Guds ord, anar man att en förföljelsevåg står för dörren, kanske inte med svärd och skjutvapen men med utfrysning, hot om avsked och ännu hårdare psykologisk krigföring än i dag. Är vi beredda att stå emot och klart deklarera vårt stöd för rätta Ordets förkunnare och också handla därefter?

För Kristi kyrka har förföljelsetider alltid varit sållningstider och reningstider, som fört till ett uppvaknande och medfört välsignelse. Då föres Jesu lärjungar närmare Mästaren själv och närmare varandra. På mer än ett sätt har detta redan börjat. Och i kampen för en biblisk och evangelisk-luthersk kristendom behöver vi gå fram på en enad front mot den förnekelse som breder ut sig i vårt land.

”Men den som står fast ända till slutet, han skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.”

Vår uppgift som arvtagare till 1800- talets väckelsrörelser är att gå ut med evangelium till ett vittnesbörd för alla folk! Jesus har gett oss det uppdraget. När apostlarna på Pingstdagen tillfrågades:

”Bröder, vad skall vi göra?” svarade Petrus: ”Omvänd er och låt er döpas, var och en, i Jesu namn, till förlåtelse för era svnder.” Detta behöver predikas också i dag – för oss och för alla våra åhörare: Omvänd er! Det är Guds Andes maning till dig som läser detta. Du är troligen döpt i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, men hurdant är ditt förhållande till Jesus nu?

Eftersom Guds löfte och gåva i dopet står fast, får vi varje dag vända tillbaka till Frälsaren som köpt oss alla så dyrt med sitt blod. Utan Jesus, utan en levande tro på honom, går vi förlorade för evigt. Därför är det nödvändigt att söka hans vänskap medan nådens dörr står öppen.

Det glada budskapet om Jesus, som Guds Ande visar oss till, gäller alla människor, och därför är vi, som får leva av det, förpliktade att föra det vidare. Låt inte stafetten stanna! Bed om vishet och kraft, bed att du på något sätt kan få vittna om Jesus för dina närmaste, för dina grannar och för andra medvandrare! Bjud till en gudstjänstlokal där Guds ord predikas rent och klart eller ordna ett stugmöte och inbjud personligt. Det är en bekännelse och kan ge någon ett nådestillfälle. Guds ord bär frukt på något sätt och blir till liv om Herren får utföra sitt verk. Tänk på att snart är tiden slut och vi går in i den eviga världen.

Det är dags att du vaknar över både din egen frälsning och andra människors. Jesus kommer snart!

Arthur Einarsson, Ordförande i NSM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan