Välsignad är du, Maria!

Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.

ur luk. 1:39–45.

Uttalandet kommer från Elisabet som är uppfylld av den helige Ande. Hon har fått besök av sin släkting Maria som liksom hon själv är gravid. Båda kvinnorna förstår att de är med om något alldeles fantastiskt. Elisabet är gammal och hade kanske gett upp tankarna på att kunna få barn. Men nu förbereder hon och hennes man Sakarias sig på att ta emot det barn som Gud genom ett under ger dem.

Framför sig har hon den unga kvinnan Maria som också hon får vara med om ett Guds under. Hon är ännu ogift, men ändå har Gud låtit ett barn börja växa i henne. Elisabet anar vad Maria får vara med om under denna märkliga tid i sitt liv. Säkert har Maria fått ta emot många förebrående och misstänksamma blickar från människor som inte trodde på hennes berättelse. Kanske har hon blivit utestängd från gemenskapen med sina vänner och släktingar. Men när Elisabet tar emot Maria är det med glädje och kärlek.

Att få bära ett barn inom sig är stort i sig. Det känner Elisabet och det kan alla mödrar berätta om. Det är ett under varje gång en kvinna blir gravid och får ta emot gåvan ifrån Gud i form av ett barn. Säkert är det också därför Maria blivit så viktig för så många kristna kvinnor världen över.

Vi människor behöver förebilder. Barn lär sig genom att titta på andra barn och personer som blir viktiga för dem. Vuxna inspireras av andra vuxna som man kan identifiera sig med och inspireras av. Maria är på många sätt en förebild för alla kristna.

I kyrkan där jag tjänstgör får vi dagligen besök av kristna som har sina rötter i den katolska eller de ortodoxa kyrkorna. Vid kyrkans ingång hänger det en ikon som föreställer jungfru Maria som bär sin son Jesus. För ett par år sedan blev vi tvungna att skaffa ett eldfast bord som vi ställde framför ikonen eftersom så många ville tända ett ljus där. Nu brinner det dagligen ljus framför bilden där Maria håller fram Jesus.

På vilket sätt ska man bäst stämma in i Elisabets ord om att Maria är välsignad mer än andra kvinnor? Som lutherskt kristen ställer man sig många frågor om detta. Är det kanske genom att tända ett ljus? Vi får i varje fall ta intryck av Maria som förebild. Hur hon i tro, utan att veta vad det skulle innebära, svarade ja på kallelsen att bli Jesu mor. Hur hon med Guds hjälp gick igenom svåra stunder i sitt liv – som när hon under tre dygn inte kunde finna sin tolvårige son när han stannade kvar i templet, eller då hon fick se sin son torteras och dödas.

Maria älskade och höll sig till sin son Jesus, även om hon inte alltid förstod vad hon fick vara med om tillsammans med honom. I det är hon också en förebild.

Säkert är det i alla fall att det blivit så som Maria själv säger i sin lovsång i Luk. 1:46–55: Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Bön: Gud, gör mig villig att precis som Maria ställa mig till ditt förfogande och frimodigt bära fram Jesus i världen.

Ola Johansson

Präst, Helsingborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan