Tecken på äkta tro

MARTIN LUTHER • ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. 1 Joh. 3:14

HUR KAN VI VETA ”att vi har gått över från döden till livet”? Det kan vi veta, säger aposteln, på grund av att vi älskar bröderna. Men vad är det han säger? Är det inte vår tro att han har älskat oss först – som Johannes själv säger (1 Joh. 4:19) – eftersom han har dött för oss och upp stått innan vi älskat honom? Det är först när vi tror detta som kärleken till Gud och nästan väcks.

Varför säger aposteln då: ”Vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna”? Här är orden ”vi vet” viktiga. Han säger tydligt att vi vet att vi har gått över från döden. Det be tyder att man kan veta och se vem som har en verklig tro. Johannes har skrivit detta brev i första hand till dem som inte är riktiga kristna. Det finns många som håller Kristus högt men saknar trons frukt. Han talar här inte om hur man kommer från synden och döden till livet utan om hur man kan märka att det har skett.

Det är inte tillräckligt att vi prisar att vi gått över från döden till livet utan det måste visa sig och synas. För tron är inte något som ligger dött och overksamt. Lever tron i hjärtat måste också kraften märkas. Där det inte är så, är berömmelsen falsk och tom.

Tron visar sig när man märker att människans hjärta är genomdränkt av tröst och fast tilltro till Guds nåd och kärlek och drivs att vara god även mot nästan – vänlig och fördrag sam utan att avundas eller hata någon. En så dan människa tjänar gärna var och en där nöden så kräver. Hon är villig att hjälpa med sitt liv och blod.

Det är frukt som bevisar att en människa verkligen har gått över från döden till livet. För om hon inte trodde det, utan tvivlade på Guds nåd och kärlek, skulle hon inte av kärlek och tacksamhet till Gud kunna bevisa även sin näs ta kärlek.

Men om tron finns och man tagit emot Guds stora nåd till hjälp från döden till livet, blir hjärtat varmt så att det kan älska och göra allt gott – liksom Gud har gjort emot den människan. Därför är det rätt som Johannes säger: ”Vi vet, att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna.”

På så vis förblir grunden orubbad – att vi blir rättfärdiga, det vill säga befriade från döden, genom endast tro. Detta är den kristna undervisningens grundsten.

Därefter kommer en annan fråga, nämligen om tron är verklig och äkta eller om det är falskspel och bara ett tomt stoltserande med tron. Därför talar aposteln så tydligt om att vi inte blir frälsta från döden genom kärleken.

Men om vi verkligen är frälsta från döden och har fått livet så visar sig det också. Gud verkar nämligen i oss så att vi inte mer är högfärdiga och övermodiga, föraktar nästan eller är fulla av avund, hat och bitterhet. I stället ser vi gärna att var och en blir hjälpt. Vi gör vad vi kan för att tjäna henne och göra allt gott för henne.

Denna förmaning ger Johannes för att bevisa att där kärleken inte finns, där kan det inte hel ler finnas någon tro eller befrielse från döden. För kärleken måste vittna om att tron lever i hjärtat.

”Förlän’ att jag av hjärtats grund
må prov åt nästan giva
av kristlig kärlek varje stund,
och i din frid så bliva.
Giv nåd att dig, o Herre, lik,
jag älskar ock ovänner
och så bekänner
den Gud, som kärleksrik
sin sol för alla tänder.”

MARTIN LUTHER 

Evangelisk själaspis för hemmet 
Tisdag. Andra veckan efter Trefaldighet,
s 315. Bibliska betraktelser för var dag i året ur Dr M Luthers Skrifter
Utvalda och ordnade av Julius Leopold Pasig

Stockholm 1882. Bearb. av red.

Foto: –