Kategori: November 2008

Själavård

Med anledning av Ord till liv i oktobernumret har Till Livs redaktion fått en fråga – den återges här liksom svaret från Gustav Börjesson. Kan Gud förlåta mig? Läser i Till Liv nr 10/08 sången: Tack för rosorna vid vägen, tack för törnen ibland dem, tack för kors, plåga, hopp… Läs hela artikeln »

Dom

På många håll i religionernas värld finns det en föreställ­ning om en kommande slutuppgörelse mellan det onda och det goda. Klarast finns denna lära i kristendomen. Enligt denna lära är Jesus Kristus inte bara Frälsaren utan också Domaren: ”Hela domen har /Fadern/ överlämnat åt Sonen” (Joh. 5:22). På denna punkt… Läs hela artikeln »

Henric Schartau

Hans predikningar präglades av ett stort evighetsallvar. Han har gett namn åt en väckelse­rörelse där rättfärdiggörelsen betonas liksom behovet av regelbunden enskild själavård. Henric Schartaus undervisning är tryckt, spridd och läst i stora delar av Sverige.

Ett besök betyder så mycket

Många människor måste på ålderns höst flytta till särskilda äldreboenden. Då riskerar man att förlora kontakten med sin kristna förening eller församling. Men ibland anordnas det gudstjänster där – till glädje för många.

En kyrka som vill växa

En av Erik Anderssons uppgifter är att delta i de möten som kyrkans ledning (IELCH) regelbundet håller. Frågor rörande vision och ekonomi samsas med planering av barnläger och prästvigning.

Guds storhet och godhet

Bibelns Gud är outrannsaklig. Han kan alltså inte utforskas, men han vill att vi skall begrunda hans ord och hans gärningar. En sådan begrundan föder vördnad och lov inför Gud. Det är en sådan upphöjelse av Gud David ger uttryck för i sin lovsång.

Vi ber till Far

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen Matt. 6:14

Räknade dagar …

Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut, att det finns en gräns för mina dagar. ur Ps. 39:5–8.

Ge vidare Kärleken

Vi tänker gärna på diakoni som en del av kyrkans arbete. Men varje kristen är kallad av Kristus att i sin omgivning fortsätta hans tjänande. För den som själv tagit emot Guds barmhärtighet har något att ge vidare.

Besvärande eller befriande?

Hör du till dem som tycker att det känns jobbigt när du konfronteras med evolutionsteorin? Finns det möjligen något speciellt sätt att förhålla sig till Bibelns elva första kapitel så att man slipper känna sig udda i fikarummet, även på det området? Universums ursprung är en historisk realitet som bara… Läs hela artikeln »