Vill du be, ge och gå?

Det måste vara frustrerande för en bonde att se en gröda han arbetat med bli mogen till skörd, och så har han ingen som vill ta hand om den. På liknande sätt såg Jesus på människorna som kom till honom för att bli botade. De blev botade, och de fick hjälp hos Jesus, men ändå såg han att det fanns så mycket sår och lidande kvar bland dem. Han förkunnade evangeliet om Guds rike, men många förstod det inte och tog det inte till sig. Jesus ville ju inte upprätta ett jordiskt rike, men precis som i vår tid var människorna på Jesu tid så fixerade vid det materiella att de inte förstod att det mitt ibland dem fanns – och finns! – ett rike, ett evigt rike som inte är av denna världen.

Vi måste berätta för våra medmänniskor att meningen med livet är att lära känna Jesus, konungen i det riket, för den som tror på honom har evigt liv. Jesus har kämpat, lidit och dött för att rena ett folk åt sig som är heligt, syndfritt och rent. Det folket – vi och människorna runt omkring oss – är hans skörd som han inte vill ska gå förlorad. Han älskar sina barn och vill inte att de ska lida eller ha ett liv utan mening och sedan gå förlorade.

”Vad har jag med detta att göra?” säger kanske någon. ”Jag är väl inte missionär eller predikant.” Är inte den som ser att det brinner i ett hus och inte slår larm ansvarig för om någon dör i branden? Vi som hört om Jesus har fått ett ansvar att föra vidare den kärlek och förlåtelse som vi tagit emot – både det våra medmänniskor behöver av materiell hjälp och till att få veta vem Jesus är.

I ELM fInns många möjlIgheter att vara med i detta arbete. Ja, det är ju själva meningen med hela vår verksamhet! I styrelsen har vi börjat planera för 2010. Vår önskan och bön är att vi kan hitta nya missionsfält både i Sverige och i andra delar av världen – men varifrån ska vi få resurser till det?

Jo, vi har resurser. Härliga ungdomar som Gud har kallat och fyllt med glädje över vad Jesus gjort för dem så att de vill gå in i Herrens tjänst. Alla har inte just en sådan kallelse. Man kan ändå vara glad och tacksam över vad Herren ger. Hälsa, familj, vänner och arbete som ger en inkomst. Allt kan man inte ge vidare – men vill inte också du vara med i skördearbetet? Jesus uppmanade sina lärjungar att be om arbetare till skörden. Det är det jag gör nu. Herren vill ha dig och dina resurser i sin tjänst. Han är en underbar arbetsgivare. Lönen blir kanske inte så stor under arbetstiden men desto större är den ’pension’ som han lovar, arvet i himlen.

När vi började planera 2010 såg vi också på ekonomin. Då kunde vi konstatera att de aktier som vi fått har gått ner i värde med en miljon. Den ekonomiska krisen har orsakat det, och vi funderade mycket över vilka konsekvenser krisen kommer att få på givandet. Din och min skatt har detta år minskat med ca 200 kr varje månad. Var blir de pengarna av … ? Om tusen personer ger 200 kr varje månad under ett år blir det mycket pengar – eller kanske ett par tre missionärer till.

VIll du gå med oss I skörden? Herren kallar oss och vi har alla ett ansvar för att skörden blir bärgad. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram (Jes. 55:12–13).

Arne Engström, ordförande i ELM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan