Tacksägelsefest i Kenya

För mer än 60 år sedan tog ELM-BV emot kallelsen att påbörja ett missionsarbete i Kenya. I mitten av augusti i år samlades man till en tacksägelsefest i Nakuru.

I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Med denna vers från Ps. 89 (v. 2) bjöd ELCK1 och ELM in till en tacksägelsesfest för det arbete Gud kallat oss att utföra i Kenya i mer än 60 år. Alla var inbjudna till Nakuru, där dagen firades på Kivu Christian Retreat.

Tillsammans i Guds tjänst
Torsdagen den 12 augusti hade totalt 115 deltagare från ELCK (varav 36 från gatubarnscentret Bethesda) och samarbetsorganisationerna möjlighet att tillsammans fira – både det goda samarbetet och alla goda upplevelser, men framförallt för att tillsammans ha fått stå med i Guds arbete. Från ELCK var representanter från de fem stiften inbjudna samt personer som har funnits med från början.

Presentationer och hälsningar
Dagen började med att Stefan Ekström, vice ordförande i NUM (ELMs Nämnd för utlandsmission), och John Halakhe, generalsekreterare i ELCK, bjöd alla välkomna, och sen fick alla, efter kenyansk sed, presentera sig själva. Biskop Walter Obare berättade att han på sin väg till Nakuru hade kört bakom en matatu (kenyansk minibustaxi) där det stod ”I hate to say goodbye” (”jag avskyr att ta farväl”) – och det var så han kände det. Med glädje kunde vi säga att detta inte var en avskedsfest! Stefan kunde därefter berätta att han, när talarstolen skulle hämtas inför festen, hade åkt i en bil där det i framrutan stod: Thank God. Vi vet inte vad framtiden innebär, men vi kan tacka Gud för att han vet det!
ELM Danmark, SLEF2 och WMPL3 kom med fina hälsningar, tackade för det goda samarbetet och för att ELM-BV en gång tog emot kallelsen.
Under presentationen av deltagarna framfördes det många tack till ELM, men också uppmuntran och utmaning till kyrkans arbetare och dess ledning. Pastor Mzee James Otete, som var en nyckelperson under uppbyggnaden av kyrkan, var mycket tacksam för det arbete som gjorts, men påpekade att det långt ifrån var klart. ELCK behöver fortfarande arbeta för att stå fast vid en bibeltrogen förkunnelse.

Körsång, undervisning och gemenskap
I veckorna före festen reste en grupp på nio personer runt i Kenya och besökte tidigare arbetsplatser och medarbetare. Gruppen innehöll missionärer från varje årtionde från 1960 till 2010. Denna grupp, samt representanter för ELM, hade inför festen bildat en liten kör. Vi sjöng bland annat sången ”Tack, min käre Far”, skriven av Anders Andersson och nu översatt. Ett härligt budskap som vi med glädje kunde dela med våra kristna syskon.
Efter en god lunch med många möjligheter för alla att umgås och samtala, var det två pass med undervisning, först av Rune Imberg och biskop Obare och sedan av Roland Gustafsson och biskop Thomas Asiago. Det första passet hade temat ”Herren förde oss samman” och det andra ”Vad har blivit gjort och inte gjort – perspektiv på mission och kyrka”. Mellan föredragen var det fikapaus, då våra vänner fick möjlighet att smaka på lite svenskt julfika, nämligen pepparkakor. Detta uppskattades, för varenda liten bit åts upp!
Killarna från centret Bethesda var särskilt inbjudna till eftermiddagen, och de uppträdde då för oss med sin fantastiska akrobatik. De dansade också tillsammans med några av deltagar­na från Sverige.

Tillsammans i lovsång
Efter föredragen fick de som ville möjlighet att säga vad de hade på hjärtat. Richard Olak, tidigare generalsekreterare i ELCK, påminde om det vi just hade hört, att ”i oss själva är vi svaga, det är Gud som ger kraften”. Han tackade för det vittnesbörd ELM har varit för ELCK.
På kvällen samlades vi alla till en festmiddag som arrangerades på ett gott sätt av Kerstin Nilsson och Karin G. Ekström (nuv. missionär resp. tidigare). Flera grupper från ELCK samt SLEF valde att framföra sin tacksamhet genom sång och vittnesbörd. Det var härligt att höra lovsång till Gud på flera olika språk! Vi fick alla möjlighet att skriva en bibelvers på en bit kartong som sedan lades i en korg. När alla hade skrivit, kunde vi var och en ta hem en bibelvers som hade betytt något för någon annan. Det är underbart när vi kan dela glädjen i Kristus med varandra! Killarna från Bethesda sjöng för oss på kvällen, först på engelska och sedan en sång på svenska. Mitt hjärta gladdes över att få höra tidigare gatupojkar stå och lovsjunga Gud. Det är ett mirakel!
Kvällen avslutades med en andakt av pastor Samwel Langat där han uppmanade oss att skicka missionärer till platser dit Guds ord inte har nått än. Därut­över gav han också en uppmaning till ELCK, nämligen att nu har de fått ta över stafettpinnen och det är deras tur att bära den vidare.

Detta var slutet på en fantastisk dag då vi alla inför Gud kunde tacka för det arbete som vi tillsammans har fått stå med i. För mig som ung medarbetare i ELM är det en stor glädje att ha fått vara med om denna dag. Att få se frukten av det stora arbete som Gud har gjort i ELCK ger stor förtröstan inför vad framtiden ska föra med sig. Tack alla som har varit med om att förbereda denna dag, genom praktiskt arbete och i förbön! Jag vill avsluta med att citera från Rolands seminarium: Allt vad vi har uträttat, har /Herren/ utfört åt oss (Jes. 26:12).

Peter Storgaard, ELMs missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan