Satsa på äktenskapet!

Att leva som gifta är inte självklart alltid enkelt – då kan det vara en hjälp att tillsammans med andra par delta i en äktenskapskurs.

När min man och jag i somras fick syn på annonsen om en äktenskapskurs på Fridhem bestämde vi oss rätt snabbt och anmälde oss. Tiden gick fort och plötsligt var det dags. En solig höstdag i oktober samlades fjorton par för att delta i kursen. Fredagskvällen inleddes med bön av Jan-Ulrik Smetana. Sedan följde en presentation av alla deltagare. Det visade sig vara en spännande åldersfördelning, alltifrån 35 år i äktenskapet till ett år – mycket positivt!

Jesus, vår förebild
Kursledare John Breneman1 utlade både 1 Mos. 2:24 – om att mannen ska lämna sina föräldrar och bli ett med sin hustru – och Ef. 5 där vi läser om hur vi ska älska varandra, både som man och som kvinna. I sina föreläsningar hänvisade han hela tiden till Bibeln, undervisningen hade genomgående en stark bibelförankring.
Utifrån Ef. 5:25 beskrev John vilka ord Paulus har använt sig av när han skriver ”älska”. Det är ordet ”agape” som betyder Guds kärlek, alltså en uppoffrande kärlek och ett viljebeslut. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den (Ef. 5:25). Så även när man inte känner för att älska sin maka/make, eller när man inte får respons tillbaka, ska man fortsätta att älska ändå och komma ihåg vad agape-kärlek innebär. Vi får låta Kristus vara vår förebild.

Hur klarar vi detta?
John undervisade både om kvinnans och om mannens uppgifter i ett äktenskap. Jag tyckte själv att det var mycket intressant och givande när han utvecklade Ef. 5:22 där det står att hustrun ska underordna sig mannen. Han förklarade verkligen vad som menas och hur man kan göra det. John började med att ställa frågan hurdant församlingens förhållande till Kristus är. Det är att vi får vila i Kristus och förbli i honom, att vi också ska ge honom vördnad och tillbe honom. På samma sätt får kvinnan vila i mannen och känna trygghet. När hon underordnar sig mannen visar hon framförallt respekt. Detta är verser som man läst och hört många gånger men inte riktigt förstått innebörden av tidigare.
Efter många exempel på hur vi ska älska varandra för att äktenskapet ska bli som Gud har tänkt, ställde John frågan hur vi verkligen ska klara av detta. Svaret är: Vi klarar det inte själva.
I Ef. 5:18 står det: låt er i stället uppfyllas av Anden. Vi ska släppa kontrollen över våra liv och låta Anden ta över. En hjälp i detta kan vara att varje morgon fråga: Vem har kontroll i mitt liv? Låt Guds gode Ande ha den uppgiften. Då kan vi verkligen älska, och då blir det till synes omöjliga möjligt, att älska varandra i nöd och lust.

Nöjda deltagare
Schemat under dessa två dagar var fullmatat och varje stund utnyttjades. Under rasterna blev vi indelade i grupper för att prata igenom det vi hört och dela med oss av olika erfarenheter inom våra relationer. Detta var mycket uppskattat och givande. Dagarna förgylldes av mycket god mat och fantastiskt fika vid varje paus. Inger Heikki skötte allt i köket och bidrog mycket till en varm och innerlig gemenskap. Tack, Inger!
Vi fick många konkreta redskap att använda oss av i vardagen och tänka på i våra äktenskap. Vi som deltog var mycket nöjda med dagarna. Det märktes när vi på lördagseftermiddagen var och en fick säga vad som betytt mest för oss, och nämna något som vi konkret kommer att ta med oss i våra äktenskap. Vi ska fokusera på det som är bra och notera alla roliga händelser i våra relationer.
Tack till John som reste ända upp till oss i norra delen av Sverige för att hålla denna kurs! Jag ser redan nu fram emot nästa!

Eva-Karin Söderlind Hedberg, Umeå
1. Läs mer om John Brenemans kurser på www.kris.se.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan