Kategori: November 2010

För oss förlorare

För ett par år sedan såg jag en film om två män i pensionsåldern som träffar varandra på ett sjukhus – båda med cancer och mindre än ett år kvar att leva. Den ene var svart och från samhällets bottenskikt, den andre ägde sjukhuset de låg på. I början var… Läs hela artikeln »

Vad är Lausanne?

I Lausanne 1974 enades kristna ledare från många länder – utifrån en tilltro till Bibelns auktoritet som Guds sanna ord – om ett gemensamt dokument, Lausannedeklarationen. I Kapstaden i Sydafrika hölls 16–25 oktober i år den tredje Lausannekongressen.

Protestantiskt kristen – men hur?

En svensk, luthersk teolog som bor och arbetar i Skottland reflekterar över likheter och skillnader mellan reformert och luthersk tro.

Känner du Jesus?

Det ska en dag bli fest i himlen, en lång bröllopsfest. Alla är bjudna och alla har fått festkläder att ta på. Men alla kommer inte med på festen. När Kristus stänger dörren kan man stå på fel sida om den – men endast den som själv stängt sin dörr för honom.

Våga förmana enligt Filipperbrevet

Låt dig utmanas av Filipperbrevet till att ha en så nära gemenskap med kristna syskon att vänskapen tål både förmaning och tillrättavisning.

I dödens närhet

Hon kunde inte släppa tankarna på detta med vännens död. De hade ju hållit ihop i många år. Men det var inte bara sorgen. Det som kom tillbaka i tankarna var det som hade hänt vid besöket på lasarettet. Vännen hade varit blek och trött. Ändå hade de pratats vid… Läs hela artikeln »

I kunglig tjänst

Snart har jag varit anställd ett år i ELM och det kan därför vara bra och skönt att stanna upp och reflektera. Mycket har hänt i Peru och Kenya – men inte minst med mig själv! Jag kom från en tjänst på Carlsberg där jag hade ett bra och mycket… Läs hela artikeln »

Satsa på äktenskapet!

Att leva som gifta är inte självklart alltid enkelt – då kan det vara en hjälp att tillsammans med andra par delta i en äktenskapskurs.

Herren, ditt eviga ljus

Herren skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet. Ur Jes. 60:18–22.

Sjung evangelium!

Med full energi och uppräckta händer står kören upp och sjunger. Glädjen smittar av sig och de som lyssnar gungar med i rytmen. Det är jubel i rösterna när det hoppfulla budskapet om Guds stora nåd klingar ut. Detta är gospel – evangelium!