Mission – att berätta om Jesus

Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6
Lärjungarna säger: Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Apg. 4:20

Vad är ELM?
ELM är en missionsorganisation som 2011 fyllt 100 år. Vi gläds över Bibelns sanning och trovärdighet och har som vision att Bibelns budskap ska förmedlas och göras levande för människor i både Sverige och andra länder.
ELM i Sverige samlar människor i alla åldrar kring Bibeln, till predikan och bibelstudium, barn- och ungdomsläger, bibelskola, kurser m.m. ELM har regionala organisationer i södra och norra Sverige och arbetar tillsammans med Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom (ELU) samt fyra missionsgårdar och ett femtiotal lokala föreningar/församlingar. ELM står bakom utgivningen av månadstidningen Till Liv.
ELMs arbete har genom Guds välsignelse resulterat i ett stort antal församlingar, främst i Kenya, Etiopien och Eritrea. I dag bedriver ELM fortsatt församlingsplanterande arbete i främst norra Peru, socialt arbete som t.ex. gatubarnsarbete i Kenya samt fortsatt utbyte med ländernas kyrkor. ELM har anställda missionärer och stöder även de nationella kyrkorna ekonomiskt. Det finns även möjlighet att resa ut som volontär i ELMs regi.
ELM tror att Gud finns i början och slutet av varje människas liv på jorden – som Skapare och som Domare. Men också att Han vill ha gemenskap med varje människa. En sådan gemenskap är möjlig genom tron på Jesus, som är både människa och Guds Son. Bibeln är den Stora Berättelsen om hur Gud skapat, älskar och ska döma världen, den är berättelsen om Jesus och Dig.
Stöd ELMs mission och arbetet genom systerkyrkorna i Eritrea (ELCE), Etiopien (EELC), Kenya (ELCK) och Peru (IELCH) genom att bidra ekonomiskt via pg 5 58 43-7 eller bg 476-1144.
Besök www.elmbv.se eller www.elungdom.se och hitta en kristen gemenskap nära dig – eller kontakta någon i adresspalten på s. 39.

Erik J Andersson, missionsföreståndare i ELM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan