Hur vördar vi Bibeln?

Bibeln är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Vi får bära det i våra hjärtan och låta det forma våra liv. Jesus uppmanar oss att ta emot ordet – läsa det, lyda det och sprida det.

Jag sitter på trottoaren vid en av Betlehems gator och talar med en arab. Efter en stund frågar han mig vad som ligger vid min fot. ”En Bibel”, svarar jag stolt, men får svaret att man i Mellanöstern inte placerar heliga föremål vid sina fötter – det skulle vara detsamma som att vanvörda dem! Skamsen tar jag upp min Bibel, och minns min söndagsskollärares gamla uppmaning att man ska behandla sin Bibel med vördnad. Men hur vördar man Bibeln i Sverige?

Ett kärleksbrev

Tänk dig att du fick ett kärleksbrev, men vägrade att öppna det – visst hade det avslöjat någonting om din relation till avsändaren? På samma sätt säger det någonting om vår relation till Jesus om vi inte öppnar Bibeln. Bibeln är Guds kärleksbrev till mänskligheten, och det är därför inte utan betydelse hur vi behandlar den.

Somliga människor blankpolerar och piffar upp sin Bibel eller köper en guldinfattad stor Familjebibel, medan andra tar den med sig vart de än går och till exempel laddar ner Bibeln i mobiltelefonen. Båda sätten kan vara yttre uttryck för vördnad som egentligen inte säger så mycket om ärligheten. Det kan ju vara så att man gör detta för att visa upp en relation till Gud, men att relationen inte längre fungerar … Men det skulle också kunna vara ett uttryck för en sann kärlek till den Gud som låtit detta kärleksbrev skrivas!

Rätt intention

Gud är inte ute efter att ge dig dåligt samvete för att du inte läser eller vördar Bibeln tillräckligt mycket. Det var inte därför han gav oss den! Anledningen var en annan: Han längtar innerligt efter att få kontakt med oss! Och för att vi ska förstå vad han vill och hur vi kan leva med honom i dag, blir vi hjälpta av att läsa hur Gud har handlat med tidigare generationer i historien.

Så glöm bort ditt dåliga samvete för ett tag – du ska inte läsa och vörda Bibeln för att uppfylla någon sorts kriterier för att vara en god kristen. Du ska läsa den för att få hjälp i din vandring med Gud och höra honom tala till dig.

Lyssna och lyda

När Jesus undervisade om hur ett stabilt liv som håller i längden ser ut, sade han att de människor är ”saliga”1 som både hör Guds ord och handlar i enlighet med det.2 Jesus säger inte att den som bara läser eller förstår Bibeln är salig – han säger att den som också låter Bibeln få konsekvenser är salig. Vi behöver både lyssna och lyda.

Om du läser din älskades kärleksbrev varje morgon kommer du kanske till slut tänka som honom eller henne. Du kommer att tänka på den du älskar hela dagen, vara präglad av personen och folk kommer att märka att du är förändrad av relationen. Även bibelläsning förändrar oss om vi samtidigt är villiga att ändra på våra liv.

Sprid

Det sägs att ”den första Bibel som dina vänner läser är ditt liv”. Om vi låter Bibeln prägla våra liv kommer också andra människor att kunna ”läsa” Bibeln genom att observera oss. Vi ska förkroppsliga det som Bibeln står för genom de liv vi lever. Därför sjunger vi ibland: ”Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se” (Sv.Ps. 89).

När jag var barn blev mina Kalle Anka-böcker nötta eftersom jag var så fångad av innehållet. De låg i badrummet, vid sängkanten och på soffbordet. Hur är det med våra biblar? Hamnar de också automatiskt överallt i huset? Kanske ligger det något i det amerikanska talesättet: ”If your Bible is in good shape, chances are, you are not.”3

Nära ditt hjärta

Att vörda Bibeln handlar i första hand om att på ett inre plan frukta och älska Guds Ord och att ”gömma det i sitt hjärta”4. Hur vi till det yttre vördar Bibeln är inte alls oviktigt, men avgörande är att Ordet får sjunka in och prägla våra liv! Bibelkunskap och bibelbekännelse frälser ingen människa på samma sätt som kunskap om vad som står i kärleksbrev inte automatiskt främjar en kärleksrelation. Människor märker på ditt hjärta om du verkligen vördar Bibeln, genom att läsa, lyda och bära den med dig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. (Ps. 40:9).

Till syvende och sist var det viktigaste inte om jag i Betlehem lade Bibeln vid mina fötter eller inte. Det viktigaste är om vi bär med oss Guds Ord i våra hjärtan, läser det, lyder det och sprider dess ljuvliga kärleksdoft vidare till andra genom våra liv.

Jens Gunnarsson, ELM-predikant, Uppsala

  1. Lyckliga, välsignade, att gratulera.
  2. 2 Luk. 11:28
  3. På svenska: ”Om din Bibel är i gott skick så kanske inte du är det.”
  4. Se Ps. 119:11
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan