Kyrka på ett nytt sätt

Under sommaren drar kyrkobygget i Las Brisas sakta men säkert igång. De planerade lokalerna rymmer stora möjligheter och församlingen hoppas nu att kunna nå ut till människor i sitt närområde.

För några år sedan såg jag en reklamfilm tillsammans med två mejeriarbetare. En ung man går rastlöst runt och väntar på att hans ost ska bli klar, vilket den inte blir. En äldre man försöker förklara att man måste vara tålmodig, för ”en Klovborg-ost tar den tid en Klovborg-ost ska ta”. Så fortsätter det dag efter dag, tills den unge mannen långt om länge förstår att vara tålmodig. Och samma dag är ostarna färdiga.

På många sätt liknar processen för kyrkobygget i Las Brisas (Chiclayo, Peru) denna reklamfilm. Många har trott att det kommer gå snabbt, men av olika anledningar har det tagit tid. Man kan säga att ”en kyrka i Las Brisas tar den tid en kyrka i Las Brisas ska ta”.

Vad vill vi då med kyrkobyggnaden? Vi önskar ett ställe som kan användas till mer än bara gudstjänster och andra aktiviteter under veckan lopp. Vi önskar att den nya byggnaden ska ge oss möjlighet att vara kyrka på ett nytt sätt. I dag når vi ut till människor som bor i områdena runt omkring Las Brisas, men vi har svårt att nå själva Las Brisas-borna. Det önskar vi nu ändra på. Vi vill vara en kyrka för dem också.

Kyrkobyggnaden ska naturligtvis fungera som en gudstjänstlokal. Den ska vara vacker och den ska verkligen likna en kyrka. I den peruanska kulturen är det viktigt att en byggnad ger känslan av att verkligen vara det den liknar.

Fasaden och kyrkorummet behöver således prioriteras och utformas på ett ordentligt och fint sätt. De är de första och viktigaste intryck som gäster och grannar får. Fasaden är präglad av korset. Korset gör det tydligt för folk att det är en kyrkobyggnad. Samtidigt illustrerar den det centrala i tron på Kristus. På kvällen och natten kommer korset att vara upplyst så det träder fram tydligt.

Kyrkorummet ligger på markplan. Längst bak i rummet ska det finnas glasdörrar och bakom dem ett litet område som fungerar som scen. Där kommer det också att finnas en liten vattenbassäng som symboliserar att Jesus är källan med det eviga livets vatten.

På första våningen finns det en matsal som också kan fungera som sovsal eller undervisningslokal. Det finns också ett kök som är öppet är ett håll, vilket gör att man kommer kunna undervisa i matlagning därifrån. En annan möjlighet med faciliteterna på första våningen är att kunna göra ett café som vi kan bjuda in folk till. Därigenom kan vi knyta fler kontakter med människor i närområdet. Utöver dessa salar finns på våningen även två mindre rum, ett som är tänkt att användas som kontor till prästen och ett som kan användas som undervisningslokal.

Andra våningen följer samma upplägg som första våningen, dock med den skillnaden att köket kan göras om till ett vanligt rum. På så vis kan våningen möjliggöra upp till fyra undervisningslokaler och bli utmärkta för till exempel kurser i engelska. Om vi i stället väljer att behålla köket kan våningen hyras ut som lägenhet. Oavsett vilket kan våningen generera inkomster till kyrkan. Vi vill be er att stå med i bön för den nya kyrkan. Be om att de steg vi tar blir till Guds ära och att Gud kan använda oss och bygganden för att räcka evangeliet till människor som bor i Las Brisas.

Steffen Baagö Madsen Missionär, Peru

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan