Kategori: Oktober 2014

Bibeltexten som inte fanns

Många läsare – teologer såväl som lekmän – har förvånat sig över Matteus påstående i berättelsen om Jesus barndom: Och sedan han i en dröm hade blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas… Läs hela artikeln »

Kallad av Gud själv

Att vara Jesu lärjunge kan innebära både yttre motstånd och inre vånda. Men med oss står en som vill dela allt och bära allt.

Med korsets evangelium som ärende

Spänning, glädje – och visst vemod. Gunnar Andersson lämnar Småland för att kliva in i en ny roll som missionsgårdspastor på Fridhem i Vännäs.

Lärare med praktisk tro

När höstterminen startade på Missionsgården Strandhem hade man glädjen att välkomna Louise Nilsson som ny i personalen. Louise kommer senast från tjänstgöring på en gymnasieskola i Norge. Här berättar hon om såväl förväntningar på nya jobbet som berikande erfarenheter från åren i Balestrand.

Vad är en predikant?

Under våren offentliggjorde ELMs läroråd 17 teser om predikantens identitet och uppdrag. Erik J. Andersson berättar om arbetet och lärorådets slutsatser.

Man behöver inte räcka till

Att älska sig själv, ta hand om sig själv, ta vara på den man är – det är teman som jag inte tycker är särskilt framträdande i kristen undervisning. Det talas mycket mer om att man ska offra sig, sin tid och sina pengar för andra. Det ses som en… Läs hela artikeln »

Mod att bygga för framtiden

När etiopiska samarbetspartners bygger för framtiden, bygger de även upp oss svenskar. Vi får inspireras av deras mod och företagsamhet.

Gud är med dig

Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en… Läs hela artikeln »

Syskon i tron – men älskar jag dem?

Den som gifter sig frågas efter viljan att ”älska i nöd och lust”. den frågas inte efter någon känsla, utan efter en vilja. detsamma gäller mellan kristna syskon. är vi beredda att gå in i det arbete det innebär att älska varandra även då det tar emot?

En missionsgård som sjuder av liv

Det är 30 år sedan Missionsgården Fridhem i Vännäs invigdes. här berättar pionjärerna om sin entusiasm och målmedvetenhet när arbetet drog igång. Fridhem blev en välsignad plats, en plats där evangeliet än i dag får erbjudas.