Syskonbandet – en förening för kristet syskonskap

Många yrkesgrupper har föreningar som vill samla kristna till gemenskap och omsorg. Så finns även sammanslutningar för de kristna som lider av olika handikapp eller sjukdomar. Syskonbandet är en sådan, speciellt för synskadade kristna.

Jag tar mig uppför trapporna mot Gotlandsgatan på Söder i Stockholm för att besöka Syskonbandet, föreningen för kristna synskadade i Sverige. I dörren möts jag av Ronny Gilderskär, kanslist, ekonomihandläggare och redaktör för Syskonbandets tidning. Strax ansluter också verksamhetsledare Tina Hanson. Tina har arbetat på Syskonbandet sedan 2008 och har själv en synnedsättning. Ronny och Tina utgör hela personalstyrkan. Vi slår oss ner i personalrummet.

Utmaningar

Jag frågar Ronny hur det kommer sig att han började arbeta på Syskonbandets kansli.

– Jag fick ett direkt tilltal av Gud att jag skulle söka ett annat arbete. Jag sade upp mig efter 30 år på ett företag, utan att ha någon annan tjänst. Så såg jag en annons i tidningen Dagen om en kanslisttjänst på 70 procent på föreningen Syskonbandet. Jag sökte och fick tjänsten och det har jag inte ångrat, säger Ronny och ler.

Det här var år 2010. Nu är Ronny lite av allt i allo på kansliet och de 70 procenten har utökats till full tid.

Jag frågar Tina vilka utmaningar Syskonbandet står inför.

– Ekonomin förstås och att nå ut och bli kända. Vi var till exempel med på Jesusmanifestationen i Stockholm. Vi har gett ut en CD-skiva ”Se solen igen” med sånger skrivna av medlemmar från olika delar av landet. Det är sånger som berör. Vi jagar ledsagare som kan vara med på läger och konferenser. Vi behöver fler ideella krafter. Vi har i dag trehunda medlemmar men vi vill gärna bli fler. Medlemmarna är ju våra ambassadörer. Vi kommer gärna till kyrkor och församlingar och berättar om Syskonbandet. Syskonbandet finns på Facebook och även på Youtube med en kort film om Syskonbandets CD-skiva, berättar Tina.

Sedan början av nittiotalet kompletteras Syskonbandets punktskriftstidning med en kristen barntidning på kassett genom vilken föreningen fått kontakt med synskadade i lägre åldrar.

Föreningen stödjer också missionsarbete bland synskadade i Tanzania, Kongo-Kinshasa och Etiopien.

Spännande initiativ Syskonbandet har en stor social funktion genom att anordna läger och konferenser och regionala träffar på olika platser. En nordisk konferens hålls vartannat år och nästa år är det Sveriges tur. I Stockholm träffas man en gång i månaden på Gotlandsgatan.

Många Syskonbandsmedlemmar är initiativrika, ett exempel är Tomas Lind från Jönköping. Han tog initiativ och startade föreningen Projekt 322 som stöttar barn som ligger på sjukhus. Namnet kom han på när han fyllde 35 år och ställde till med ett grillparty och i samband med det samlade in leksaker och DVD-skivor till barnen på avdelning 322 på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/ Östra sjukhuset i Göteborg. Ambitionen är att även stötta barn som kan komma i kläm när ett syskon blir sjukt. Intressant i sammanhanget är att den förste Idolvinnaren från 2004, Daniel Lindström, är ambassadör för föreningen.

Hundraårig historia

”Ändamålet med denna förening har från början varit att i kärlek sammansluta vårt lands troende blinda i bön och kristlig verksamhet.” Så börjar Syskonbandets första årsberättelse för året 1908. Den är handskriven, tre och en halv sidor lång och undertecknad av Gunnar Wennberg. Syskonbandet bildades sedan Gunnar Wennberg fått en vision om en förening för kristna synskadade. Det han fram för allt ville åstadkomma var en kristen punktskriftstidning. Det fanns redan en tidning ”De blindas veckoblad” men Wennberg saknade ”andliga artiklar”. År 1909 kom den första kristna punktskriftstidningen ut och sedan dess har Syskonbandet utkommit en gång i månaden. Tidningen ges ut i punktskrift, storstil, på CD och sänds digitalt med e-post.

I dagens samhälle med färdtjänst och olika trygghetssystem är det svårt att sätta sig in i hur synskadade hade det för hunda år sedan. De som var födda blinda fick ofta åka till internatskola och få en grundläggande utbildning, men efter det fick de stå på egna ben. För den som blev synskadad av sjukdom eller olycka senare i livet var det inte självklart att man till exempel fick lära sig läsa. Klarade man sig inte med hjälp av anhöriga fick man bo på institution. Bodde man isolerat och utan meningsfull sysselsättning betydde det oerhört mycket att få kontakt med andra i samma situation.

Bönen betonades mycket denna första tid och föreningens medlemmar uppmanades att be för varandra och föreningen varje dag mellan klockan nio och tio. Den traditionen lever vidare idag under rubriken ”Bönebrevet”.

Pionjärernas vision ”Att få samla blinda vänner till andlig och lekamlig rekreation” lever vidare. Gemenskapen är viktig i Syskonbandet och att få vara Ljusets budbärare och leda andra synskadade till tro.

En sång från Syskonbandets CD-skiva ”Se solen igen” får avsluta:

Världens ljus, livets bröd, Mästare,
Frälsare.
Du min Gud, Du min kung,
Läkare
Befriare
Jesus, tack att Du älskar mig
Jesus, jag älskar och tillber Dig.

Sonia Lunnergård, Sollentuna

 

Fakta om Syskonbandet

  • bildades i juni 1908,
  • är en riksförening,
  • som verkar för att kristen litteratur görs tillgänglig för synskadade,
  • och är ekumenisk,
  • har kansli på Gotlandsgatan i Stockholm,
  • ger ut tidningen Syskonbandet,
  • håller gemenskapshelger på olika platser i landet,
  • enligt stadgarna ska ordförande vara synskadad,
  • hemsidan www.syskonbandet.se
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan