Du står inte ensam i kampen

DEN VERKLIGHET SOM TECKNAS HÄR känns på många sätt främmande för oss nutidsmänniskor.

En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut, talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sade: ”Det är med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna.” Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom.

Men han visste vad de tänkte och sade till dem: ”Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar.

När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt, går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början.” Luk. 11:14–26

DEN VERKLIGHET SOM TECKNAS HÄR känns på många sätt främmande för oss nutidsmänniskor. Jesus talar om djävulen, benämnd Beelsebul, och om ett verkligt gudsrike här ibland oss. Det är inte direkt föreställningar som odlas i vårt land. Vår tid skyfflar undan både satan och Jesus.

ATT MÄNNISKAN INTE BARA ÄR GOD, utan också ond, kan många hålla med om. Vi kan inte hävda annat än att hon ligger bakom mycket grymhet. Själv bara baxnar jag när jag läser nyheterna för dagen – de sköljer över mig. Men att det också finns en ond makt – satan – och dessutom demoner i flertal är väl föreställningar som dog ut med den medeltida kyrkan och inget man kan tro på i dag? Ja, så kan vi lätt tänka, men frågan är om man, när man tar bort föreställningen om djävulen, faktiskt inte gör människan till en djävul? Kan verkligen all ondska förklaras inomvärldsligt? Nej, den är så grym och utstuderad att det knappast kan vara så. Det är helt rimligt att det finns påverkan utifrån och Jesus är tydlig med att djävulen är väldigt verksam. Är vi medvetna om att djävulen försöker ta alla chanser han kan för att påverka våra sinnen, tankar och vad vi gör?

Som kristna har vi dock ingen anledning att vare sig fokusera på eller vara rädda för djävulen. Jesus säger att han med Guds finger driver ut de onda andarna och att Guds rike är här. Vilket fantastiskt budskap! Djävulen har inte sista ordet. Guds rike har kommit så nära att det himmelska nu snuddar vid vår jord. Hans finger räcker, för han är starkare än djävulen. Vi kan räkna med att Gud är med oss i kampen mot ondskan. Den är på riktigt och det är en utmaning att ta till sig det i vardagslivet.

JESUS BESKRIVER VÅRT INRE som ett tomrum som måste fyllas. Det tomrummet behöver fyllas av Gud. Annars fylls det av något annat, som inte behöver vara ont i sig, men som tar upp platsen och gör att vi glider bort ifrån Gud i stället för närmre honom. Den som inte är med mig är emot mig.

Det finns mycket som kan fylla våra tankar och vår tid. Vi blir lätt passiva och likgiltiga till tron. Då ”samlar” vi inte med Jesus, som han uttrycker det, utan leder snarare människor bort ifrån honom. Det finns inget ingenmansland där man kan leva opåverkad av Gud eller djävulen. Tomrummet fylls ut.

Om tomrummet får fyllas av Jesus blir det tydligare, både att satan finns och att Jesus är att räkna med. Smaken av Guds rike är ljuvlig och man upplever att man behöver den och förstår att det går att räkna med att det finns här. Så låt oss gå till Jesus och se verkligheten!

KÄNNER DU AV KAMPEN mellan ont och gott i ditt liv? Om du tar upp den kommer du märka att det inte är så lätt. Det kan man annars tro då man passiv står lite utanför. Men du står inte ensam, Jesus är med dig. Han har redan vunnit kampen. Gäddan sitter på kroken. Visst, kommer du för nära kan den bita dig, men den är redan krokad och besegrad.

BÖN: Herre, låt tomrummet i mig fyllas av dig.

DAVID CARLSSON, predikant, Hanaskog

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan