Kategori: Mars 2015

Till dig som är kristen och singel

Livet som singel behöver inte vara sämre än livet som gift. För singelskap är absolut inte lika med ensamhet – om man har vett att engagera sig i sina medmänniskor.

I det levande ordets tjänst

Hur är det egentligen att vara predikant? Hur är det att stå där framme och ha uppdraget att utlägga och förklara Ordet så att åhörarna förstår det – att trösta, lära, förmana och varna, som den gamla tackbönen efter predikan formulerar det. Vi möter två predikanter från var sin del av landet.

Låt det vara enkelt!

När man tycker sig ha ett ’icke tillfredsställande böneliv’ kanske man kan fråga sig för vem det inte är tillfredsställande? Ber man för att man själv ska känna sig nöjd? Eller går det att hitta en helt annan drivkraft?

Rakel sörjer sina barn – igen

När Matteus berättar om hur Herodes brutalt dödar alla små pojkar i Betlehemsområdet citerar han ett ord som inte bara handlar om en annan tid och händelse, utan också om en annan ort – Rama. Hur läste evangelisten egentligen Gamla testamentet?

En flämtande låga – om en kämpande förening

Inom det som brukar kallas ’ELM-sfären’ ryms föreningar av olika karaktär. Ofta har de en historia av ömsom tillväxt, ömsom nedgång. Några föreningar finns där nedgångstider vänts i tillväxt, andra känner sig nu nära bottnen. I ett par artiklar gör vi nedslag i någon förening av varje slag. Vi börjar nedifrån …

Du står inte ensam i kampen

DEN VERKLIGHET SOM TECKNAS HÄR känns på många sätt främmande för oss nutidsmänniskor.

En smak av Guds godhet

I Peru infaller sommaren under januari till mars. Barn och ungdomar har lov och i kyrkan ordnar man ofta läger och andra aktiviteter. Miriam Goméz från San Antonio berättar om hur viktiga kyrkans sommarläger för ungdomar och vuxna blivit för henne.